BlogPost.Timpul.md

Alexu Mătrăgună: La mulți ani, dragă RM

 
Bloggeri / autori
 

20120427090748

“Cine vrea să afle adevărul, să se întoarcă spre trecut.”
Mihai Eminescu

Sunt din Bucovina de nord, regiunea Cernăuți. Nu m-am născut acolo. Acolo m-am trezit. Pe vremea URSS-ului, părinții mei aveau de învățat și de lucrat la Chișinău.

Aveam numai câteva luni, când maică-mea m-a lăsat în grija străbunicilor mei. Mihai și Olga.
S-au descurcat cum au știut ei și m-au plămădit așa cum am ajuns astăzi.

Adormeam pe cuptor, cu poveștile moșului meu despre “capra cu trei iezi” sau “punguța cu doi bani”. Alteori îl rugam să-mi povestească despre trecut. Uneori ezita, din reflexul persecuțiilor, probabil. Din cauza fricii semănate în inimile oamenilor cu atâta grijă de către sistemul comunist.

Iar când totuși vorbea, îmi povestea despre război. Despre foametea nebună, despre jugul sovieticilor, despre propaganda lor și spălările de creier. Despre deportările și mizeriile ce le făceau pseudo-elibiratorii sovietici. Despre cum le-au luat totul – gospodăriile, caii, grânele, sufletele, speranța…

Străbunicul meu Mihai, a fost soldat în armata română. Pe când faceam facultatea peste Prut, s-a stins din viață, cu fotografia mea alături și cu inima împăcată.

În noi curge sângele străbunilor noștri. Măcar pentru asta – să deschidem din când în când cărțile de istorie.

La mulți ani, dragă Moldovă.
Acesta e cadoul meu.

20130827-160950

 

blogpostt

Dacă ți-a plăcut acest articol, urmărește BLOGPOST.MD pe TWITTER!

 
 
 
 
 
 
 
Etichete: ,
 
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

ROMÂNUL bucovinean Alexandru Hurmuzachi:

“Adevărata şcoală de iubire a umanităţii este patriotismul
dar tineretul ROMÂN din Bucovina nu este educat în acest spirit, ci…
să ne dezbrăcăm de fiinţa noastră firească şi intimă,
de însuşirile noastre particulare, de individualitatea noastră…
CA SĂ NE PIERDEM NAŢIONALITATEA ROMÂNĂ…
ca să ne pierdem pînă şi amintirea cine am fost,
şi conştiinţa ce am rămas,
SĂ ÎNCETĂM A MAI FI ROMÂNI”.

Septembrie 12, 2013 at 01:29 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

“Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut
ci, mai ales,
IUBIREA TRECUTULUI,
fără de care nu există iubire de ţară. ”

Mihai Eminescu

“SUNTEM ROMÂNI,

VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI

şi cerem egală îndreptăţire a
naţiunii noastre.”

Mihai Eminescu(1876) :

„SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM.

Nimeni n-are să ne înveţe
ce-am fost sau ce-am trebui să fim;

voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”

« DA, DE LA ROMA VENIM,

scumpi şi iubiţi compatrioţi,

din Dacia TRAIANĂ! «

Mihai Eminescu

Mihai Eminescu :

”Sau țara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ,sau nici nu merită să fie.”

„De când e SUFLET DE ROMÂN pe
faţa pământului,

ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI
ROMÂN,

şi chiar atunci când lumea îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,în conştiinţa puterilor pe care le purta în sine, privea mândru împrejurul său.

Sămânţa, din care a răsărit acest
popor, e nobilă, şi poporul nu va
pieridecât atunci când ROMÂNII vor
uita de nobleţea seminţiei lor. ”

Mihai Eminescu

Septembrie 12, 2013 at 01:31 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

Letopisețul Țărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

de Miron Costin (30 martie 1633- 1691) cronicar al
Ţării ROMÂNEŞTI a Moldovei

Stihuri de descălecatul țărîi

Neamul Țărîi Moldovei de unde să trăgănează?
Din ŢĂRÂLE RÂMULUI, tot omul să creadză.
TRAIAN ÎNTÂIU, ÎMPĂRATUL, SUPUINDU PRE DAHI
Dragoș apoi ÎN MOLDOVENI PREMENINDU PRE VLAHI
MARTOR ESTE TROIANUL, șanțul în țara noastră
Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră.

1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.).
2 Moldovénii mainte de Dragoș-vodă să chema vlahi sau RUMÂNI DE LA RÂM (n.a.).
3 Turnul Săverinul este în Țara Muntenească, unde au fost și pod de piatră peste Dunăre, de TRAIAN-ÎMPĂRATUL făcut atunce cînd AU DESCĂLECAT ACESTE DOUĂ ŢĂRI CU RÂMLENII(n.a.).

Septembrie 12, 2013 at 01:32 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

Letopisețul Țărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

de Miron Costin (30 martie 1633- 1691) cronicar al
Ţării ROMÂNEŞTI a Moldovei

LETOPISEȚULŬ ȚĂRÎI MOLDOVEI DE LA AARON-VODĂ ÎNCOACE, DE UNDE ESTE
PĂRĂSITŬ DE URÉCHE VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ, SCOSŬ DE MIRON COSTINŬ
VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ ÎN ORAȘŬ ÎN IAȘI, ÎN ANUL DE LA ZIDIREA LUMIEI
7183, IARĂ DE LA NAȘTEREA MÎNTUITORULUI LUMII, LUI IISUS HRISTOS, 1675
MESEȚA… DNI

Istoricii, adecă scriitorii de cursul anilor acestor părți, carii pomenescŭ de DESCĂLECATUL CEL DENTÂIU a țărîi noastre și Țărîi Muntenești:

Bonfin, mare istoric, de Dachia, sau Dația — latin.

Dionŭ, la viața lui TRAIAN-ÎMPĂRATUL— latin.

Topeltin, ungur; iară pre acești doi au urmat.

Aceste au scris de Dachia, cum au descălecatu-oă TRAIANU,ÎMPÂRATUL RÂMULUI, în anii de la Hristos 1202, pre socoteala vrémilor, CU RÂMLENII.

Istoricii leșești carii au scris și lucrurile domniilorŭ Moldovei:

Crorner au scris latinește, Dlugoș latinește, Stricovschîi litfan, leșește, Piasețschîi, vlădicul de Premislia, latinește.

Istoricii leșești pre carii au urmat răpăosatul Ureche vornicul:

Bîlschîi, Martin Pașkovschîi. Acești doi au scris leșește.

Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.
Iară de descălecatul celŭ dentăiŭ n-au știutŭ că léșii mai apoi DEN ÎMPĂRĂŢIA LUI TRAIAN sintŭ veniți în ceste părți.

Septembrie 12, 2013 at 01:32 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

DOMNUL Ţării ROMÂNEŞTI a MOLDOVEI
Dimitrie Cantemir:

“Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor” (scris între 1719-1722)

”Hronikon a toată ŢARA ROMÂNEASCĂ

(carea apoi s-au înpărțit în Moldova, Munteneasca și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu necontenit lăcuesc.”

Oare tovarăşii „statalişti-maldavanişti” or fi citit ce scria în 1719 DOMNUL Ţării ROMÂNEŞTI a MOLDOVEI Dimitrie Cantemir?

• Domnul Ţării ROMÂNEŞTI a MOLDOVEI-Dimitrie CANTEMIR
(n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):

«Înainte de toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie,

totuşi TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,

DISPREŢUIND adică dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele barbare. ”

Dimitrie CANTEMIR:

«Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»:

«neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor…

TOŢI cu un nume de obste ROMÂNI SE CHEAMĂ».

Dimitrie Cantemir :

“Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

„ LIMBA NEBIRUIT MARTOR IASTE „

Aşa zice Cantemir la 1717.Tăcere asurzitoare la tovarăşii „statalişti-maldavanişti” .

Septembrie 12, 2013 at 01:33 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

DOMNUL Ţării ROMÂNEŞTI a Moldovei-Dimitrie CANTEMIR
(n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):

“Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI,

iar limbii noastre nu dacică,
nici moldovenească,

ci ROMÂNEASCĂ

Septembrie 12, 2013 at 01:33 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

Întrebare pentru „STATALIŞTII MALDAVANIŞTI”.

Cum se numea MAMA Domnului Ţării ROMÂNEŞTI a MOLDOVEI,
ROMÂNUL Ştefan cel Mare şi Sfânt?

Aşa-i că habar nu aveţi?Eu tocmai ce am fost pe la TOATE mormintele DOMNILOR MOLDOVEI aflate la mănăstirile din Bucovina.

MAMA lui Ştefan cel Mare se numea DOAMNA OLTEA.

Şi cum îi spune şi numele era din Ţara Românească(o fi auzit mankurţii de râul OLT?).

Dar cine i-a fost DOAMNĂ ZECI DE ANI marelui ROMÂN Ştefan?

DOAMNA MARIA VOICHIŢA.

Maria Voichiţa a fost cea de a treia soţie a domnitorului Ştefan cel Mare, Doamnă a Ţării ROMÂNEŞTI a Moldovei între 1480 și 1511, având 26 de ani de căsnicie cu Ștefan cel Mare.
Căsătoria a avut loc în anul 1478.

Maria Voichița a fost fiica lui Radu cel Frumos, nepoata lui Vlad Dracul, strănepoata lui Mircea cel Bătrân, mama lui Bogdan al II-lea și bunica lui Ștefăniță.

Din dragostea lor s-a născut Alexandru, primul fiu al lui Ștefan, ctitorul bisericii Adormirea din Bacău.

Deci MAMA lui Ştefan,DOAMNA OLTEA era şi ea O ŢÂGANCĂ RUMUNĂ şi o FASCISTĂ.

Iar SOAŢA lui Ştefan,DOAMNA MARIA VOICHIŢA era şi ea O ŢÂGANCĂ RUMUNĂ şi o FASCISTĂ.

Maria Voichița a murit, după cum spune Cronica lui Grigore Ureche „Vă leato 7019 fevruarie, miercuri în săptămâna albă”, adică la 26 februarie 1511.

Lespedea de mormânt a Doamnei Ţării ROMÂNEŞTI a MOLDOVEI,
ROMÂNCA Maria Voichiţa, ultima soţie a lui Ştefan cel Mare este alături de mormântul lui Ştefan, la nivelul pardoselii, sub acelaşi baldachin.

„Acest mormânt este al Doamnei Maria, fiica lui Radu Voievod, Doamna lui Ştefan Voievod, Domnul Ţării Moldovei, care s-a strămutat către locurile de veci în anul 7…, luna…”.

Aţi căscat ochii „statalişti-maldavanişti”,slugi ale Călăilor OCUPANŢI RUŞI?

Bunelul Ştefan ,fiul Doamnei OLTEA, „ŢÂGANCĂ RUMUNĂ FAŞÂSTĂ” îşi doarme somnul de veci LA PUTNA ALĂTURI de soaţa sa „ŢÂGANCA RUMUNĂ FAŞÂSTĂ” Maria Voichiţa.

Septembrie 12, 2013 at 01:34 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini evocaţi mai jos au spus clar:SUNTEM ROMÂNI!

• Domnul Moldovei -Dimitrie Cantemir

(n. 26 octombrie
1673 – d. 21 august 1723):

“Noi, moldovenii,

LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI

ROMÂNI

ROMÂNI

ROMÂNI

ROMÂNI

ROMÂNI

ROMÂNI

iar limbii noastre nu dacică

nici
moldovenească,

ci ROMÂNEASCĂ

ROMÂNEASCĂ

ROMÂNEASCĂ

ROMÂNEASCĂ

ROMÂNEASCĂ

ROMÂNEASCĂ

ROMÂNEASCĂ

astfel că, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de ştie limba noastră, nu-l
întrebăm: „Ştii moldoveneşte?” (în latină: „Scis moldavice?”), ci: „Ştii ROMÂNEŞTE?”,
adică (în latineşte – n.n.) „Scis ROMANICE?”. ”

Iată predoslovia
semnată de DOMNUL ŢĂRII MOLDOVEI Vasile Lupu, la “Cartea de Învăţătură
Românească”, tipărită la Iaşi, în 1643, cu binecuvântarea mitropolitului
Varlaam.

Cuvintele
DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU:

Cuvânt împreună CĂTRĂ
TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ(1643)

“IO VASILE VOEVOD– cu darul lui Dumnedzău şi biruitoriu şi DOMN A TOATĂ ŢARA MOLDOVEI, dar şi milă şi pace şi spasenie

A TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ”

“Dintru cât s-au îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar LIMBII ROMÂNEŞTI carte pre LIMBA ROMÂNEASCĂ, întâiu de
laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor
pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iar voi să o priimiţi nu ca un lucru
pementesc, ce ca un odor ceresc.

Şi pre dânsa
cetind, pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi. Să hiţi
sănătoşi.”

Miron Costin(30
martie 1633- 1691)

Cronicar ROMÂN
DIN MOLDOVA, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura ROMÂNĂ:

«CA ŞI NOI, şi
muntenii se numesc ROMÂNI…

RUMÂN
este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMAN…»

(Cronica polonă)

«Cazania lui
Varlaam» (1643),

prima carte
tipărită în Moldova

«Carte
ROMÂNEASCĂ de învăţătură»

, care se
adresează întregii «seminţii ROMÂNEŞTI»

Cu câteva decenii
mai târziu, Dosoftei numeşte limba în care scrie exclusiv «LIMBA ROMÂNEASCĂ».

• Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :

“ROMÂNII
câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu DE LA
UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII şi

TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”

• Reprezentantul Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMÂNĂa locuitorilor din Principatul Moldova în 1514 .

Mai mult,episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI.

Laski trage concluzia aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care erau conştienţi de originea lor romanică.

Jan Laski,episcop de Gnezno(1514):

„…căci ei(locuitorii Moldovei) spun că

SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea
Panoniei împotriva sciţilor…”.

• Francesco della Valle scrie în 1532 că ROMÂNII “se denumesc ROMEI în limba lor”,iar mai departe el citează expresia : “Sti ROMINEST?”: “…si
dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua
valacca, dicono a questo in questo modo: Sti RIMINEST? Che vol dire:
Sai tu ROMANO ?…”
în:

/Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90./

• Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii » din Transilvania, MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »: „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„ “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“

/Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta
Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/

• Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,

“ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA”

“Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,

a esté peuplé et des colonies ROMAINES du temps de Trajan l’empereur… Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE,
c’est-à-dire ROMAIN … ”

• maghiarul ardelean Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele:

« Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”) şi « Noi sentem di sange RUMENESC »
(“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”)
: “Valachos… dicunt enim communi
modo loquendi: Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI. Item: Noi sentem
di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO”

/Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum
memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/

• Miron Costin,cronicar 1633 – 1691

”De neamul moldovénilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor.

Predoslovie,
adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenescŭ”

“VECHIU NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN.

Şi aşa ieste acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL DIREPTU de moşie,
IESTE RUMÂN,

cum să răspundŭ şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu şi răspundŭ cu graiul:

Ţara ROMÂNEASCĂ”

• DOMNUL MOLDOVEI
Dimitrie Cantemir:

“Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor”(scris între 1719-1722)

”Hronikon a toată ŢARA ROMÂNEASCĂ

(carea apoi s-au înpărțit
în Moldova,Munteneasca și Ardealul) din
descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu
necontenit lăcuesc.”

Oare tov. Reșetnikov o fi citit ce scria în 1719 DOMNUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI a Moldovei Dimitrie Cantemir?

• Domnul ŢĂRII ROMÂNEŞTI a Moldovei-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):

«Înainte de toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie,

totuşi
TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,

DISPREŢUIND adică
dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele
barbare. ”

Dimitrie CANTEMIR:

«Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»:

«neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor…

TOŢI cu un nume de obste
ROMÂNI SE CHEAMĂ».

*
Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566):

„valahii nu-şi zic decât „ROMUINI”,

iar limba lor nu
este alta decât „limba ROMÂNĂ”.

Asocierea celor
două nume etnice de ROMÂN şi valah se făcea şi în Cancelaria Polonă, prin
noţiunile „Romanorum” şi „Valachiae”.
În anul 1595 cancelarul Poloniei îi îndemna pe boierii moldoveni să evite instalarea unui domn din Ţara Românească în scaunul domnesc al Moldovei,
(„ …aliquem ROMANORUM SEU GENTIS VALACHIAE nobilem …”).

Râmunc ducele din ţara
vlahilor

În alt caz numele
etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma „Vlâchen”),prin
numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care
vizitează curtea regelui hunilor Attila. Numele RÂMUNC este eternizat în
Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec.
al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea).

Cântecul
Nibelungilor

Fraza cu pricina
sună în germană astfel:

„Der herzoge RÂMUNC uzer

Vlachen land” („RAMUNC ducele din ţara
vlahilor”).

“RÂMUNC, ducele din ţara
vlahilor,

A venit în grabă
cu şapte sute de oameni.

Ca păsările
zburătoare se vedeau sosind;”

A. Armbruster :

»denumirea
de „ROMÂN” este numele intern al românilor
,

pe când cea de
„valah (valachus)” este numele lor extern. »

Miron Costin:

„Aşa şi neamul
acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,

IEASTE
RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

Dimitrie Cantemir
:

„Limba
nebiruit martor iaste”.

“Iar dacă aceste
neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin
minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

Aşa zice Cantemir
la 1717.Tăcere asurzitoare la Reșetnikov -KGB .

“Strategikon,
tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”.

• “Scrisoarea lui
Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la
1521:

“spui domniie
tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de
generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va
fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”

• În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează
popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY”

(tradus din
germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până
la Nipru.

Totodată se
menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare
locale.

Gheorghe Ghimpu:

“La pătrunderea
numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha,
cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata.

E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.”

Napolitanul
Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din
24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul
„ROMANESCHI”,confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din
Moldova, Transilvania şi Muntenia.

*

Iezuiţii
Cancelariei Papale :

Antonio Possevino
(1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli
(1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de
„caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de
„unitatea etnică a moldovenilor şi muntenilor”.

*

Alt iezuit anonim
– însoţitor al lui Antonio Possevino –

redactând în 1583
pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în
Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” :

„…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi

ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din
cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal.

Limba lor
dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ.

Ei locuiesc şi
Ţara Românească, şi Moldova”.

*

Un misionar
italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de
două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640)
că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm :

„Si vede
anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di
quella STATI ROMANI…”.

*

De la un călugăr
moldovean Barsi a mai aflat că :

„ROMANII
au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” .

„… E cossi vedete
che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane,
e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi
posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A
QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”).

Avem, deci, încă
o dovadă a CONŞTIINŢA ORIGINII ROMANICE la
ROMÂNII moldoveni.

*

Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el
o legătură a urbelor din partea locului cu Roma.

Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”.

*

În 1641 misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674), care vizitase ŢĂRA ROMÂNEASCĂ a Moldovei, scria în Vizitarea apostolică a Moldovei că „moldovenii vorbesc ROMÂNEŞTE” („il Valaccho”).

*

24 aprilie 1630.

Paolo
Bonncini(Malta) :

„În aceste Ţări preoţii
[…], dacă nu cunosc limba valahă, adică moldovenească, sau ungara sau
tedesca, nu vor putea să facă nimic”

(„… la lingua vallaca sive moldava overo ungara overo
tedesca…”).

*

• Un oarecare „Elia Bilnerio della diocesi di
1650. sacerdote germano”,cerând Propagandei Fide să fie trimis caVratislavia,
misionar în Moldova,
afirmă că, ştiind latina şi
italiana, el va învăţa uşor limba VALAHĂ („la lingua vallacha”).

*

1671. Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte•
scrie în mărturiile sale despre Moldova
:

„Provincia Moldova
este supusă stăpânirii unui domnitor DELLA NATIONE VALLACHA”.

*

1671. Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio, care a
activat mulţi ani în

Moldova,
într-o relatare către Propaganda Fide, scrie că în Moldova
e necesar să cunoşti „LA LINGUA VALACHA ”.

Mai menţionăm că în urma activităţii sale îndelungate în Moldova

Piluzio a scris şi a publicat în 1677 la Roma un Catehism pe care 1-a intitulat Dottrina christiana TRADOTTA IN LINGUA VALACHA.

*

1722. Superiorul iezuiţilor din Iaşi,
polonezul Martinus Maximilanus

Kiernozyscki, străduindu-se să publice Catehismul catolic al lui Silvestro Amelio din 1719, menţionează că acesta a tradus lucrarea sa din latină

„în LIMBA COMUNĂ a moldovenilor şi valahilor”

(„IN LINGUAM moldavis et valachis COMMUNEM”).

*

Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), diplomat şi istoric,
despre care D. Cantemir scria că este „cinstea istoricilor poloni”, acel care a scris despre Ştefan cel Mare că este „cel dintâi dintre principii lumii care a repurtat […] o victorie atât de strălucită împotriva turcilor”, s-a ocupat de originea numelui Vallachus, punând la începutul acestui etnicon numele unuia dintre cele mai vechi neamuri din Italia: „genus et natio VOLOSCORUM”.

Jan Dlugosz arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova,
a fost locuită de aceiaşi ROMANI….

Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că„NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că
„MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI.

*

Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon
Sigismund, scrise în 1554:

«moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”.

Stanislav Orzechowski (1513-1566):

„EI ERAU
NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI

şi SE CHEAMĂ PE
LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI,

iar pe a noastră
– VALAHI DE LA ITALIENI.

Căci pentru
poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.

*

În tratatul de pace dintre Sigismund şi domnitorul Moldovei Bogdan al-II-lea,FIUL LUI Ştefan cel Mare şi SFÂNT din 20 martie 1509,Bogdan este intitulat „VOIEVOD VALAH”.

*

Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky, recunoştea la începutul anului 1524 că ROMÂNII din Transilvania „AU ACEEAŞI LIMBĂ” CU PETRU RAREŞ, domnitorul ŢĂRII ROMÂNEŞTI a Moldovei, adică cu moldovenii.

*

Moldovenii erau numiţi de către slavi la fel ca şi cealaltă parte a poporului român, şi anume
cu numele etnic extern de „VALAHI (VOLOHI)”.

Cronica moldopolonă, scrisă în limba polonă în anul 1566 şi care cuprinde cronica ŢĂRII ROMÂNEŞTI a Moldovei şi a domnitorilor ei între anii 1359 şi 1552.

Deşi e vorba de ŢARA ROMÂNEASCĂ a Moldovei şi domnitorii ei, inclusiv Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu etc.

Autorul Cronicii
îi zice Moldovei „PĂMÂNT VOLOH” („ziemi Woloskiey”) sau Valahia („Woloch”).

Moldovenilor li
se spune VOLOHI („Wolochowie”), cetăţii moldoveneşti – CETATE VOLOHĂ („zamek
Woloski”), iar lui Alexandru Lăpuşneanu – VOIEVOD VOLOH („Woiewode
Woloskiego”), DE NEAM VOLOH („tez narodu Woloskiego”).

*

Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în
Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui
Ferdinand I de Habsburg şi emisar al acestuia în Moldova (în 1527 şi 1535) la
curtea lui Petru Rareş, în scrisorile sale Chorographia Moldovei (1541) şi Chorographia
Transilvaniei (1550) ne dă informaţii

privind Ţările Române în sec. al XVI-lea.

Reicheratorffer -Chorographia Moldovei (1541) :

„… Şi domnul Moldovei a fost odinioară legat prin jurământ
de regii Ungariei. Iar ţara lui,
care era ca şi dependentă de Regatul Ungariei,
capătă de la regii Ungariei ajutorul trebuitor în desele sale războaie cu duşmanul obştesc,pentru paza şi apărarea sa.

Şi această ŢARĂ
ROMÂNEASCĂ şi-a tras numele de Transalpina

din aceea că este despărţită şi mărginită de Ungaria şi de Transilvania …”.

*

Italianul
Alecsandro Guagnini, după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii
sunt de NAŢIUNE ROMANĂ.

În una din cele
două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise
între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor,
inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea
valahilor este, de fapt, o naţiune romană.

Acesta a înţeles
că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE ORIGINE ROMANĂ:

„Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus
adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.

Lingua eorum est
adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus
intelligit Valachum…”.

“ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR)

« este explicată
atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŢA LOR DIN ROMANI ».

*

Călătorul francez
Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 :

„ROMÂNII
SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,

iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).”

Septembrie 12, 2013 at 01:40 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

Bogdan Petriceicu-Haşdeu:6 august 1867

„…Nu numai în privinţa limbii, ci şi în aceea a teritoriului este absolutamente împosibil de a trage o linie de demarcaţiune între moldoveni şi munteni…

Moldovenii sunt munteni,
muntenii sunt moldoveni,
moldovenii şi muntenii sunt transilvani,
transilvanii sunt moldoveni şi munteni
,

iată singurul aspect adevărat şi posibil al acestui majestuos tablou, de o unitate naţională fără exemplu înanalele lumii!…

Moldova,Transilvania, Muntenia nu există pe faţa pământului;

EXISTĂ O SINGURĂ ROMÂNIE

,cu un picior în Dunăre şi cu altul pe ramificaţiunile cele mai depărtate ale Carpaţilor,

EXISTĂ UN SINGUR CORP
ŞI UN SINGUR SUFLET…”.

ROMÂNUL bucovinean Bogdan Petriceicu-Haşdeu scrie în ziarul „Românul” că nu poate fi trasă o linie de demarcaţiune între moldoveni şi celelalte părţi ale POPORULUI ROMÂN .

Septembrie 12, 2013 at 01:42 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

„…Să ştii, ROMÂNE, că tu eşti… MAI ÎNTÂI DE TOATE ROMÂN,

şi apoi
basarabean,
moldovean,
muntean,
oltean,
ardelean,
bănăţean
sau macedonean,

căci ÎMPĂRŢIREA, dar mai ales menţinerea acestui neam (mai numeros ca oricare altul din sud-estul european) în provincii şi provinciali ESTE OPERA DUŞMANILOR NOŞTRI,

căci toţi străinii care ne-au călcat pământul,
ne-au furat bogăţiile şi ne-au robit poporul,

au avut grijă SĂ NE MENŢINĂ DESPĂRŢIŢI pe unii de alţii,
ca nu cumva,
UNIŢI, SĂ-I ALUNGĂM şi SĂ SCĂPĂM DE ASUPRIREA LOR”.

Savantul român Iancu Maxim,
« Etnogeneza românilor şi altor popoare europene privită prin prisma geografiei istorice “ (Ed. Moldova,Iaşi, 1995, p. 9-10)

Septembrie 12, 2013 at 01:43 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

“INDEPENDENŢĂ » ???
Dar a fost VREODATĂ provincia ROMÂNEASCĂ Basarabia STAT INDEPENDENT?
Cum pot tovarăşii DEPENDENŢI de Călăii OCUPANŢI RUŞI să scoată pe gură asemenea tâmpenii?

“INDEPENDENŢĂ »cu OHRANA-CEKA-NKVD-KGB-GRU-FSB băgate peste tot(partide,oameni de afaceri,biserică,sport,artă,armată,servicii)?
“INDEPENDENŢĂ »cu tancurile,elicopterele şi rachetele Armatei a-14-a RUSĂ DE OCUPAŢIE peste Nistru?
“INDEPENDENŢĂ »cu basarabeni bătuţi,ameninţaţi şi arestaţi zilnic de gorilele lui Smirnov-Şevciuk?
“INDEPENDENŢĂ »cu copiii ROMÂNI basarabeni de peste Nistru închişi în şcoli şi licee şi păziţi cu mitralierele de ARMATA RUSĂ DE OCUPAŢIE numai ca să renunţe la LIMBA ROMÂNA STRĂMOŞEASCĂ?
“INDEPENDENŢĂ »cu alegători goniţi cu puştile de la urne?
“INDEPENDENŢĂ »cu COLOANA a-5-a RUSĂ de manipulare în masă PCRM-PLDM-PD la putere?
“INDEPENDENŢĂ »cu 95% din presă OBLIGATORIU RUSEASCĂ?
“INDEPENDENŢĂ »cu TVR INTERZIS de RUSIA şi CENZURAT de colonelul KGB PlaHOŢniuc?
“INDEPENDENŢĂ »cu MINCIUNA RUSEASCĂ numită limba „moldovenească” IMPUSĂ DE OCUPANŢII RUŞI în Constituţie?
“INDEPENDENŢĂ »exporturile de vin,fructe,legume supuse ŞANTAJULUI RUSIEI?
“INDEPENDENŢĂ »cu importul de gaze,curent electric,petrol la fel supus ŞANTAJULUI OCUPANŢILOR?
“INDEPENDENŢĂ »cu mitropolia „moldovei” creată de KGB şi condusă de colonelul KGB Vladimir şi închinată SATANEI ÎN SUTANĂ generalului KGB Kirill?
“INDEPENDENŢĂ »cu ADEVĂRATA mitropolie,cea a BASARABIEI,şantajată şi persecutată de agenţii KGB ascunşi sub sutanele pravoslavnice?
“INDEPENDENŢĂ »cu sărbatorile INTENŢIONAT ţinute de OCUPANŢII RUŞI pe stil vechi pentru a ne rupe de FRAŢII ROMÂNI de peste Prut?
“INDEPENDENŢĂ »cu o istorie FALSIFICATĂ ORDINAR tot de RUŞI şi băgată pe gâtul copiilor ROMÂNI basarabeni drept ADEVĂR?
“INDEPENDENŢĂ »cu tancurile-monumente închinate Călăilor RUŞI OCUPANŢI ţinute cu ţevile îndreptate CU URĂ RUSEASCĂ spre Ţara NOASTRĂ Mamă ROMÂNIA?
“INDEPENDENŢĂ »cu SIS-ul filială a KGB în Basarabia?
“INDEPENDENŢĂ »cu 9 Mai în loc de 27 Martie,cu « POBEDA » , »KAZACIOK » şi « KALINKA » în loc de « Hora Unirii » , »Balada lui Ciprian Porumbescu » şi « DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE ! »,?
“INDEPENDENŢĂ »cu „LENTA RUSEASCĂ” în piept în loc de TRICOLORUL ROMÂNESC SFINŢIT cu sângele BUNEILOR noştri ,MARTIRI ai OCUPAŢIEI şi GULAGURILOR RUSEŞTI?

Iaca cine ne vrea « INDEPENDENŢI “ adică DEPENDENŢI DE RUSIA:

„Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat pe președintele Nicolae Timofti cu ocazia Zilei Independenței”

BĂTAIE DE JOC în stil rusesc!
Nu tovarăşi !
NU am fost NICIODATĂ independenţi.
“INDEPENDENŢA” este o MINCIUNĂ RUSEASCĂ
vicleană vândută ZOMBAŢILOR cu creierii spălaţi de NIT de către gunoaie KAGHEBISTE precum Voronin,Lupu,Pasat,Cantarean…
Singurul scop este frânarea RE-UNIFICĂRII cu Ţara Mamă România.
Basarabia…”independentă”?Râd şi CURCILE de aşa prostie!!!
Basarabia este astăzi ceea ce diplomatic se numeşte „stat cu suveranitate LIMITATĂ”.
Cât despre statul „UNITAR”…
Au avut grijă OCUPANŢII RUŞI să fim foarte „unitari”.
Basarabia de sud(Basarabia ISTORICĂ sau BUGEACUL) sub ocupaţie haholească,la fel şi Hotinul.
Transnistria sub ocupaţie RUSEASCĂ.
Veniturile COLONISTE numite GĂGĂUZI aduse de OCUPANŢII RUŞI repede „autonomizate” tot de ruşi în aşa-zisa GĂGĂUZIE ….Tot pe pământul ROMÂNESC al Basarabiei.
Ba chiar „BAŞKANUL” aşa zisei Găgăuzii CREATE TOT DE OCUPANŢII RUŞI este slugoiul Rusiei şi a fost medaliat de Putin personal…
S-a văzut şi la Bălţi pentru ce a fost decorat formuzalKGB.
Să nu uite niciodată SĂ LINGA TĂLPILE CIZMELOR RUSEŞTI.
Şi peste toate MINORITATEA ruso-haholeasco-găgăuză care cere nici mai mult nici mai puţin decât LIMBA RUSĂ ca limbă oficială!
Da „independenţi” mai suntem !
Ei, tovarăşi « INDEPENDENŢI “-„STATALIŞTI-maldavanişti »-cum stăm cu ….”independenţa”????

Să-i întrebăm pe SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI-«INDEPENDENŢII«KGB
,filatov,lupu,diacov,dodon,voronin,şelin,tcaciuk,munteanu,
formuzal,mişin :
Poate fi un stat INDEPENDENT-dacă are un teritoriu OCUPAT de Armata a-14-a RUSĂ ?
Poate fi PROVINCIA ROMÂNEASCĂ Basarabia aflată de 200 de ani SUB OCUPAŢIE RUSEASCĂ….stat INDEPENDENT???
INDEPENDENŢĂ?
Ce MINCIUNĂ RUSEASCĂ VICLEANĂ!

Septembrie 12, 2013 at 01:44 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

Scrisoare din Basarabia
de Grigore Vieru,MARTIR al Neamului ROMÂNESC asasinat de KGB

Cu vorba-mi strâmbă şi pripită
Eu ştiu că te-am rănit spunând
Că mi-ai luat şi grai şi pită
Şi-ai năvălit pe-al meu pamânt.
În vremea putredă şi goală
Pe mine, FRATE, cum să-ţi spun,
PE MINE M-AU MINŢIT LA ŞCOALĂ
CĂ-MI EŞTI DUŞMAN,NU FRATE BUN.

Din Basarabia vă scriu,

DULCI FRAŢI DE DINCOLO DE PRUT.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi si vă sărut.
Credeam ca un noroc e plaga,
Un bine graiul cel sluţit.
Citesc azi pe Arghezi, Blaga
CE TARE, DOAMNE,-AM FOST MINŢIT!
Cu pocăinţă nesfârşită
Mă rog iubitului Isus Să-mi ierte vorba rătăcită
Ce despre tine, FRATE,-am spus.
Din Basarabia vă scriu,
DULCI FRAŢI DE DINCOLO DE PRUT.
Vă scriu cum pot şi prea tarziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.
Aflând că FRATE-mi eşti,
odată
Scăpai o lacrimă-n priviri
Ce-a fost pe loc şi arestată
Şi dusă-n ocnă la Sibiri.
Acolo-n friguroasa zare,
Din drobul mut al lacrimei
Ocnaşii scot şi astăzi sare
Şi nu mai dau de fundul ei.
Din Basarabia vă scriu,

DULCI FRAŢI DE DINCOLO DE PRUT.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.

Septembrie 12, 2013 at 01:46 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

Grigore VIERU:
„Trei culori”

„Străine pofte ne-au răpit
Când via dulce, când ogorul,
Dar nimeni nu a izbutit
Din piept să smulgă Tricolorul.
Fusese vremea mult prea cruntă,
Şi-atât ne-a ars de dânsul dorul,
Că azi ne strângem şi la nuntă
Şi la botez cu Tricolorul.

***Trei culori şi-O SINGURĂ IUBIRE
ROMÂNEASCĂ,***
Trei culori şi-O SINGURĂ VORBIRE
ROMÂNEASCĂ!***
Trei culori şi-O SINGURĂ CREDINŢĂ
ROMÂNEASCĂ,***
Trei culori şi-O SINGURĂ FIINŢĂ
ROMÂNEASCĂ!***

Atât de minunat scânteie,
De crezi că de pe bolţi albastre
L-a rupt Hristos din curcubeie
Şi l-a dat ROMÂNIMII noastre.
E cald sub el ca sub o rană
Ce-a chinuit Mântuitorul,

E cald în Ţara cea Ştefană,
Ne încălzeşte Tricolorul.

***Trei culori şi-O SINGURĂ IUBIRE
ROMÂNEASCĂ,***
Trei culori şi-O SINGURĂ VORBIRE
ROMÂNEASCĂ!***
Trei culori şi-O SINGURĂ CREDINŢĂ
ROMÂNEASCĂ,***
Trei culori şi-O SINGURĂ FIINŢĂ
ROMÂNEASCĂ!***

Septembrie 12, 2013 at 01:46 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

ROMÂNĂ ESTE LIMBA NOASTRĂ
de Grigore Vieru MARTIR ROMÂN asasinat de KGB

Nici când la faţă nu se schimbă
Nici Soarele de sus, nici Luna.
Română este – a noastră limbă,
MOLDOVENEASCĂ E NICIUNA.

Atât de sacră şi măiastră,
Cum s-o înăbuşe pustia?!
Română este limba noastră,
MOLDOVENEASCĂ E PROSTIA.

Îmi curg durerile aceste
Cum brazilor din munţi răşina.
Română limba noastră este,
MOLDOVENEASCĂ-I NERUŞINAREA.

ROMÂNĂ-I LIMBA NOASTRĂ, piatra
Cetăţii, literă din şcoală,
Iubirea, doina, focul, vatra!
Şi NUMAI GRANIŢA-I MOSCALĂ!

Septembrie 12, 2013 at 01:47 Răspunde
 
2013-RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Noastră MAMĂ ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

ROMÂNUL Mihai EMINESCU a luptat până la moarte pentru
idealul de veacuri al TUTUROR ROMÂNILOR :
România REÎNTREGITĂ!

****”Ce-ţi doresc eu ţie,
DULCE ROMÂNIE”****

„Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE,
ŢARA MEAde glorii,ŢARA MEA de dor,
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
DULCE ROMÂNIE, asta ţi-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge dușman fumegând,
Și deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i POPORUL MARE, ROMÂNESC,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
DULCE ROMÂNIE, asta ți-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
El pe sânu-ți vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n brațe, tu îi fă altare,
DULCE ROMÂNIE, asta ți-o doresc.

Ce-ți doresc eu ție, DULCE ROMÂNIE !
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăție
Ca a nopții stele, ca a zilei zori,
Viață în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, SUFLET ROMÂNESC,
Vis de vitejie, fală și mândrie,
DULCE ROMÂNIE, asta ți-o doresc!”

-Mihai EMINESCU

Septembrie 12, 2013 at 01:47 Răspunde
 
Nume: *
Adresa de email: *
nu se publica
Sit web
Comentariul*
 

 
 
 
De acelasi autor
 
 

“Munteanul” primitiv

 

Acest text nu abordează o anumită trăsătură sau tipologie, de altfel inexistentă, a celor originari din regiunea geografică a Munteniei, ci reprezintă o replică la comentariul unuia dintre articolele mele anterioare – Moldoveanul primitiv. Dacă ți-a plăcut acest articol, urmărește BLOGPOST.MD pe TWITTER! (4 “Munteanul” primitiv )

Demisec de secole (pamflet)

 

Ziua I – Elicoptere pacificatoare survolează spațiul aerian al Republicii Moldova, inclusiv Chișinăul. Membri și simpatizanți ai unor organizaţii, precum „Liga Tineretului Rus”, s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale și au urcat pe clădirea Guvernului, pe Arcul de triumf şi pe Catedrala „Nașterea Domnului”, pentru a-i întâmpina pe pacificatori. Parlamentul Republicii Moldova se află... (0 Demisec de secole (pamflet) )

„Mizerabilii” reformatori

 

Anterior, într-un text intitulat „Moromeţii reformatori”, scriam că preşedintele PL, Mihai Ghimpu, s-a pomenit în situaţia personajului Ilie Moromete, cel care se face vinovat nu atât de plecarea „fiilor rătăciţi” Nilă, Achim şi Paraschiv (alias „grupul Hadârcă”), care l-au deposedat şi deoi (alias fracţiunea parlamentară), şi de cai (alias co-participarea la guvernare), cât de faptul... (5 „Mizerabilii” reformatori )

 
 
Vezi toata lista de bloggeri
 
 
 
Ultimele
Comentarii

Foarte tare sfaturile de beauty! Multumim !

Great article! That kind of information is shared on the internet. Come and consult with my website. Thank you

I really thank the website owner for sharing this impressive article here. Watch movies for free

天津市民晒"低碳账本" 排碳"大户"燃气和私家车昨天是首个“全国低碳日”,在天津经济技术开发区,不少家庭都有一本低碳账本,平板模温机,&

 
 
Vrei ca textul tau sa fie publicat aici?
Scrie-ne la info@blogspot.md

Vom publica acele articole care oferă perspective noi asupra temelor dezbătute în spațiu public și demonstrează o buna cunoaștere a subiectului abordat.

Inscrie-te acum sau Solicită blog