BlogPost.Timpul.md
gandrabur.net07.08.2013

(DOC Secret) Dorin Chirtoacă își achită ”facturile electorale”, prin ilegalități?

 
Bloggeri / autori

Corneliu Gandrabur

gandrabur.net

 
 

658x0_chirtoaca
Imagine:timpul.md
 

Pe data de 5 septembrie 2013 va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, începută pe data de 25 iulei 2013.

Nici presa și nici mulți din cei interesați de soarta municipiului Chișinău nu cunosc Ordinea de zi, care urmează să fie examinată pe 5 septembrie, în cadrul ședinței prelungite a Consiliului Municipal Chișinău din 25 iulie 2013, însă eu am căpătat Ordinea de zi votată, care nu mai poate fi modificată, dar ținută în secret de Primărie și consilierii liberali.

Scriu că este ținută în secret deoarece pe pagina oficială a Primăriei este Ordinea de zi pentru 25 iulie 2013, care conține numai 16 puncte, luate la general și special indicate pentru a arăta că Chirtoacă muncește și are solicitări către CMC. Ordinea de zi oficială o găsiți aici (click).

Cu toții, cred eu, deja cunoașteți transmiterea în locațiune a spațiului pentru Partidul Liberal, la preț de nimic, precum și despre transmiterea în locațiune a unui spațiu către asociația diabeticilor, cu drept de privatizare.

La tema transmiterii bunurilor imobile către PL și PRODIAB a fost scris mult, însă nimeni nu a scris esențialul.

Cum mi-a zis cineva, nu are importanță cui se transmite în locațiune, dar are importanță procesul care se inițiază prin încheierea contractelor și aprobarea tranzacției de către CMC – PRIVATIZAREA.

Chirtoacă furios

Ședința din 25 iulie 2013 a fost puțin scandal. Dorin Chirtoacă a insistat asupra examinării punctelor de pe ordinea de zi care nu a fost făcută public, care conține tocmai 87 de puncte, dintre care majoritatea se referă la transmiterea de bunuri imobile, inclusiv teritoriul unui parc.

Comuniștii au refuzat, din cauze necunoscute, dar, potrivit datelor, au fost gata să examineze consilierii liberali și Donțov, cel care l-a ajutat pe primar să lămurească careva treburi în primărie, când nu-i ajungeau voturi. Donțov a plecat de la comuniști la socialiști, apoi a plecat și de la socialiști, acum fiind mai mult aproape de liberali.

Încăperea de pe str. Vasile Alecsandri 103 lit. A (subsol, et. 1) va fi privatizată

Este încăperea despre care va fi transmisă unui consilier comunist, potrivit unor înțelegeri despre care au spus liberal democrații. Pe site-ul primăriei este proiectul, în care este indicat deja că se acordă în locațiune cu drept de privatizare. Este clar, procesul ireversibil, de privatizare, a început, iar Chirtoacă este gata să semneze documentul, dacă va fi votat de CMC.

Această chestiune este inclusă chiar în punctul 1 din ordinea de zi secretă, care nu a fost făcută public, dar conține în ea multe chestiuni ilegale.

Deci, ne vom trezi peste 2-3 ani cu încăperea de pe Alecsandri privatizată, iar Primărie va rămâne încă fără un bun imobil, sub semnătura actualului primar general, Dorin Chirtoacă. Trebuie să-l felicităm și să-i ștergem lacrimile de crocodil, vărsate când spunea că conducerea precedentă a delapidat municipiul.

Chestiuni pe ordinea de zi fără proiect. Se vor examina și semna ilegal

Cel puțin 11 din cele 87 chestiuni de pe ordinea de zi nu sunt însoțite de proiecte, așa cum cere Legea.

Potrivit Legii Nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 8 alin. 3, Proiectele de Decizie a CMC trebuie să fie pregătite și publice până la ședința CMC, adica până la 5 septembrie 2013. Constatăm că legea este încălcată, iar la data de 25 iulie, când Chirtoacă insista să fie examinate, acestea lipseau, fapt ce demonstrează încă o dată că Primarul general este pregătit să încalce legislația și probabil are pe cineva care-l apără, la Procuratură.

În continuare, aceeași lege prevede că Consiliul municipal este obligat să facă public atât deciziile, cât și ordinea de zi. Constatăm că nimic din ce prevede legea, cu privire la transparență, nu este făcut public, pe când Chirtoacă se tot proclamă ca cel mai transparent edil.

Probabil unii vor spune că Chirtoacă nu are treabă cu CMC, însă art. 40 din Legea menționată stabilește clar la art. 40 alin. 2 lit. a) că întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local.

Din cele confirmate de consilierii locali, din diferite partide, acest articol nu a fost executat de Chirtoacă, iar chestiunile de pe ordinea de zi nu sunt însoțite de proiecte și nici nu sunt făcute public.

Liceul Spiru Haret este lipsit de drepturi, abuziv

În baza demersului Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale, raportor Aliona Berdilă, parterul, etajele 1, 2 și 3 de la liceul Spiru Haret vor fi transmise în locațiune ÎS ”Cursurile de limbi străine”. Bunul se află pE str. Maria Cebotari 53 lit. A, din Chișinău.

Liceul nominalizat a trecut la auto-gestionare, iar, potrivit normelor legale, decizia privind transmiterea în locațiune a unor bunuri ce aparțin acestei instituții trebuie să fie coordonată cu Directorul instituției, ceea ce nu s-a făcut. Probabil Directorul va contesta Decizia CMC, dacă va trece punctul 15 de pe Ordinea de zi din 5 septembrie 2013.

Potrivit celor de la Liceul teoretic Spiru Haret, Primăria nu vrea să accepte autogestiunea instituției și insistă pe transmiterea în locațiune a spațiilor nominalizate. La fel, ei au auzit prima oară că această chestiune este inclusă pe ordinea de zi din 5 septembrie 2013, iar, cum au confirmat, până în prezent nu au semnat acordul în acest sens.

Refuzul transmiterii bunurilor către ÎS ”Cursurile de limbi străine” este generat de faptul că întreprinderea nominalizată nu ține cont de faptul că are în folosință bunuri ce aparțin liceului și nu păstrează nimic, iar din urma acestora mereu e mizerie, potrivit celor de la Spiru Haret.

Chirtoacă achită ”factura” către Donțov

Donțov, fostul comunist, apoi socialist, acum nu se mai știe ce, are o factură pentru Chirtoacă. Consilierul Petr Donțov a susțin la ședința din 17 septembrie proiectele de redenumire a străzii Cuza Vodă, precum și de de rectificare a bugetului municipal și de planificare a ședințelor consiliului municipal.

Ședința a fost una secretă. Presa a scris despre aceasta, iar în lipsa votului, venit inclusiv de la Donțov, Chirtoacă intra în impas cu întreaga capitală.

Acum a venit ziua când trebuie de achitat, cu ”monede”. Astfel, pe Ordinea de zi din 5 septembrie 2013 este inclus punctul 39, care prevede transmiterea în locațiune a unor încăperi din str. Sfatul Țării 57 lit. A, A3 (parter) AO ”Uniunea rușilor lipoveni din mun. Chișinău”, care este condusă de Donțov, potrivit informațiilor de pe http://rson.justice.md/organization/view/6733.

Iată, se pare că Chirtoacă achită facturile prin transmitere de spații, iar odată cu transmiterea se lansează procesul de privatizare, care este ireversibil.

Monument de arhitectură transmis unui Avocat

Un alt monument din Chișinău riscă să fie privatizat și demolat, iar în locul acestuia probabil se va înălța o clădire cu multe etaje.

Potrivit chestiunii nr. 38 de pe ordinea de zi, Avocatul Cernenco Tudor va intra în posesia încăperii de pe Alexe Mateevici 119, dacă CMC va vota pozitiv.

Potrivit http://www.monument.sit.md/alexei-mateevici/119/, bunul imobil este o Vilă Urbană.

Monument de arhitectură de importanţă locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de academia de Ştiinţe.
A fost construită în 1920. În 1940 era atestată drept proprietatea lui Dumitru Theodosiu.

Vila ocupă o poziţie pitorească, amplasată în mijlocul unei grădini în pantă, aflată la intersecţia străzilor Mateevici cu Buiucani. Din cauza căderii reliefului casa are trei niveluri, care corespund parterului, etajului şi unei mansarde. Accesul în casă din partea străzii are loc prin etaj, legătura dintre niveluri efectuându-se pe o scară interioară cu trepte din piatră.

Arhitectura casei a fost soluţionată în spiritul stilului neoromânesc, cu elemente de modern şi stilizare istorică. Planul este rectangular, cu rezalite laterale. Pereţii sunt din piatră, cu paramentul în zidărie aparentă. Etajul are un balcon executat în lemn. Golurile ferestrelor sunt în arc în plin cintru, grupate câte două şi trei. Acoperişul casei este înalt, cu pante repezi, acoperit cu învelitoare din olane. În componenţa vilei intră şi zidul de incintă, realizat în piatră.

Un alt bun va fi transmis unui presupus avocat, pe nume Chistruga Ivan

Informații despre acest avocat nu conține nici site-ul oficial al Uniunii Avocaților și nici al Ministerului Justiției. Potrivit unor consilieri, acest Ivan apare în proiecte cu mai multe titluri, în unele cazuri și membru al unei uniuni din domeniul artei. Deci e clar, se transmite un bun către o persoană despre care se cunoaște puțin, dar cel mai important că se transmite bunul de pe Vlaicu Pârcîlab 55 B, fără proiect, ceea ce din nou este o încălcare grosolană.

Secretarul CMC va fi demis. Chirtoacă se împotrivește

Anume pentru nerespectarea prevederilor art. 39 din legea care reglementează puterea locală va fi demis secretarul CMC, Valeriu Didencu.

Pe ordinea de zi din 5 septembrie 2013 este inclusă chestiunea cu nr. 35, privind acordarea votului de neîncredere secretarului CMC.

Potrivit surselor, Chirtoacă se teme, deoarece Didencu ar fi mâna dreaptă din CMC, care execută totul așa cum trebuie, iar fapt confirmativ este întocmirea ordinii de zi pentru 5 septembrie fără a perfecta proiectele și fără a le face publice, inclusiv fără a face publică ordinea de zi.

Vedem votul de pe 5 cum va trece.

Teo Cârnaț are o factură pentru Chirtoacă?

O companie în spatele căreia se pare că stă Teo Cârnaț, fostul liberal, va intra în posesia unui bun de pe str. Constantin Stere. Este vorba despre un teren, care ulterior va fi privatizat, dat fiind faptul că va fi inițiată deja procedura în acest sens prin prelungirea arendei.

Probabil Chirtoacă îi achită o factură acestuia, sau îl ademenește din nou în sânul Peliștilor.

Metalferos în lista beneficiarilor

Metalferos, despre care se spună că este controlat de Plahotniuc, privatizează terenul aflat pe str. Feroviarilor 1/3. Se vede că au ajuns deja la finalul procedurii, iar acum așteaptă doar girul lui Chirtoacă și votul CMC.

Chestiunea este inclusă cu nr. 32 pe ordinea de zi.

Dacă veți citi atent Ordinea de zi veți găsi multe lucruri interesante, în special faptul că chestiunile ce țin de transmiterea spațiilor și terenurilor sunt curate de Radu Blaj, adjunctul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, nu de conducerea acestei instituții.

Potrivit unor consilieri, Chirtoacă pregătește pentru 5 septembrie un raider pentru Chișinău, prin examinarea acestor 87 de puncte de pe ordinea de zi, dintre care majoritatea vor fi examinate ilegal și total lipsit de transparență.

Îmi este greu să mă gândesc la incoruptibilul Chirtoacă și la colegii lui liberali, care în fiecare zi turbează pe rețelele de socializare cât de cinstiți sunt ei. Păi da, cinstit, numai că în legături ce ține de Chirtoacă – PL, în rest e afundătură de ilegalități și băgatul mâinilor în buzunarul Primăriei.

Va urma.

Ordinea de zi a CMC din 5 septembrie 2013 (secretă)

blogpostt

Dacă ți-a plăcut acest articol, urmărește BLOGPOST.MD pe TWITTER!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nume: *
Adresa de email: *
nu se publica
Sit web
Comentariul*
 

 
 
 
De acelasi autor
 
 
gandrabur.net23.06.2014

Filat șantajează UE și Rusia! Ce vrea în schimb?

 

După ce Igor Dodon a investit sume enorme în promovarea ideii sale de referendum, iată că obține un sprijin de la cine aștepta mai puțin, de la „Al vostru Vlad Filat”. Liderul PLDM a anunțat că și el vrea referendum național, în ziua alegerilor, doar că el îl vrea pe tema UE, spre deosebire de... (0 Filat șantajează UE și Rusia! Ce vrea în schimb? )

gandrabur.net19.06.2014

PSRM își croiește calea spre Internaționala Socialistă

 

Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon a semnat astăzi, după cum anunțam ieri dimineață, un acord de colaborare cu partidul politic din Federația Rusă «Справедливая Россия», condus de Serghei Mironov. Evenimentul a avut loc în incinta Dumei de Stat a Federație Ruse. Acordul semnat astăzi nu este doar un document de colaborare între cele două partide cu... (1 PSRM își croiește calea spre Internaționala Socialistă )

gandrabur.net18.06.2014

Moscova îl apropie pe Dodon tot mai mult. Mâine va fi semnat un nou contract de colaborare

 

Politicianul Igor Dodon, lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a plecat astăzi dimineață în direcția Moscova. Acesta nu a plecat după ”noi indicații”, după cum spun unii, dar să încheie noi colaborări de activitate cu partidele moscovite. Semnăturile vor fi puse pe documente pe parcursul zilei de mâine, iar presa se poate interesa cu... (1 Moscova îl apropie pe Dodon tot mai mult. Mâine va fi semnat un nou contract de colaborare )

 
 
Vezi toata lista de bloggeri
 
 
 
Ultimele
Comentarii

Foarte tare sfaturile de beauty! Multumim !

Great article! That kind of information is shared on the internet. Come and consult with my website. Thank you

I really thank the website owner for sharing this impressive article here. Watch movies for free

天津市民晒"低碳账本" 排碳"大户"燃气和私家车昨天是首个“全国低碳日”,在天津经济技术开发区,不少家庭都有一本低碳账本,平板模温机,&

 
 
Vrei ca textul tau sa fie publicat aici?
Scrie-ne la info@blogspot.md

Vom publica acele articole care oferă perspective noi asupra temelor dezbătute în spațiu public și demonstrează o buna cunoaștere a subiectului abordat.

Inscrie-te acum sau Solicită blog