BlogPost.Timpul.md

Focarele separatiste ale Rusiei

fed1_big

Pe termen lung, Federaţia Rusă fie se va dezintegra, fie va trebui să inventeze asemenea formule de divizare teritorială sau de administrare imperială, care să păstreze aparenţa integrităţii.

Am vorbit despre aceste premize şi într-un alt articol (Vladimir Putin – „the last emperor”?). Trendul mondial al regionalizării şi al revendicărilor identitare e valabil şi pentru această parte a lumii şi va stimula o dată în plus dorinţa unor republici de a se desprinde de Federaţia Rusă, dobândindu-şi independenţa.

Să ne amintim căa existat deja un precedent în acest sens – mişcarea pentru independenţă a Republicii Cecene (subiect al Federaţiei Ruse), care, ca şi alte republici sovietice, obţinuse independenţa în anii 1991-1994, sub guvernarea lui Johar Dudayev, dar apoi au izbucnit două războiae ruso-cecene deosebit de sângeroase, în 1994-1996 şi în 1999-2000, care s-au finalizat cu reîncadrarea Ceceniei în componenţa FR. Potrivit recensământului din 2005, Cecenia e populată în proporţie de 95% cu etnici ceceni, ruşii reprezintă mai puţin de 2% din populaţie, iar exodul acestora din Caucazul de Nord continuă neîncetat. Diferă şi religia, cecenii fiind musulmani suniţi[i]. E de presupus că lupta acestui popor pentru independenţa sa nu va conteni niciodată, ura etnică dintre ruşi şi ceceni rămânând a fi o constantă pentru decenii înainte, mereu reactivată de diverse incidente soldate cu omucideri, iar perioadele de acalmie aparentă din Republica Cecenă sunt temporare, fiind în general întreţinute cu forţa şi sub controlul sever al autorităţilor.

Cazul cecen nu este unic pentru Federaţia Rusă, există şi alte regiuni unde se acumulează un grad sporit de resentimente identitare şi apar manifestări revendicative, unele fiind însoţite în mod intermitent de ciocniri violente[ii]. Miza republicilor caucaziene pe termen lung este argumentul demografic. În Republica Kabardino-Balcaria, din Caucazul de Nord, ponderea cabardinilor şi balcarilor creşte constant, aceste două etnii formând peste 70% din populaţie; în timp ce ponderea etnicilor ruşi scade din cauza natalităţii scăzute şi a emigrării acestora (de la 32% în 1989 la 22% în 2010)[iii]. Un trend demografic similar e înregistrat în Inguşetia, Daghestan, Cecenia şi după toate probabilităţile aceste republici din componenţa Federaţiei Ruse vor deveni în câteva decenii monoetnice şi cu un spirit separatist tot mai pronunţat.

Alături de republicile caucaziene, în alte câteva regiuni ale Federaţiei Ruse lucrurile de asemenea evoluează de ani buni spre separatism, cu revendicări de o manieră deocamdată nu foarte agresivă, dar totuşi intransigentă. Republica Tuva este una din regiunile care reprezintă un focar al conflictelor pe criterii identitare, iar ciocniri etnice au fost înregistrate încă în anii 80, pe timpul URSS; în anii 90, pe teritoriul acestei republici au avut loc primele din perioada URSS pogromuri antiruseşti, în mai multe localităţi. După două decenii de aparentă acalmie, e de aşteptat o redeşteptare a agresivităţii identitare, avându-se în vedere unele evoluţii de ordin demografic şi problemele de ordin social; dacă în perioada sovietică ruşii constituiau 50% din populaţia republicii, astăzi ei reprezintă mai puţin de 20%, iar în capitală migrează tineri de origine tuvană din localităţile rurale, care manifestă un grad mai înalt de xenofobie. Pe străzi periodic apar inscripţii cu mesajul: „Ruşilor, plecaţi de aici!” („Русские, убирайтесь вон!”), iar în adresa persoanelor cu fenotip slav sunt lansate reproşuri şi cuvinte de stigmatizare, cum ar fi „orus”, ceea ce în limba tuvană echivalează cu „străin”. Republica Tuva se află la o margine a Federaţiei Ruse, are frontieră comună cu Mongolia (unde de asemenea există o comunitate largă de tuvani), ceea ce poate fi un factor suplimentar în stimularea revendicărilor separatiste ale acestei republici. O altă republică unde se înregistrează manifestări de xenofobie este Kalmâkia, care are ieşire la Marea Caspică. După mărturiile mai multor etnici ruşi din Kalmâkia, situaţia lor etno-socială nu diferă mult de a ruşilor din Republica Tuva; în ambele regiuni există bande etnice formate din tineri, care îşi aleg victimele pe criteriul de fenotip slav şi le maltratează. Într-o altă republică, Bureatia, aflată ca şi Tuva la graniţa cu Mongolia, etnicii bureaţi (înrudiţi cu mongolii) sunt în minoritate, însă şi la ei apar mişcări naţionaliste, numite şi burnazişti, care îi acuză pe etnicii ruşi de colonizare, aculturaţie şi separare de lumea mongolă[iv].

Urmează Iakutia (sau Republica Saha), care este cea mai vastă regiune a Federaţiei Ruse şi cea mai mare unitate administrativ-teritorială din lume; ea are un teritoriu de cinci ori mai mare decât al Franţei. Populaţia băştinaşă a acestei regiuni sunt iacuţii (o etnie cu descendenţă tataro-mongolă), care începând cu anii 1990 înregistrează o ascensiune în plan demografic, după deceniile de relativă stagnare în vremurile URSS. În prezent iacuţii reprezintă circa o jumătate din populaţia regiunii (fiind doar 33% în 1989), în timp ce ruşii sunt în scădere, ajungând de la 50% la 37% în ultimele trei decenii[v]. În anii 1940, iacuţii au manifestat un separatism deosebit de virulent în raport cu Uniuniea Sovietică, astfel încât în decembrie 1942 a fost nevoie chiar de intervenţia aviaţiei militare pentru a înăbuşi revoltele băştinaşilor. Acum, pe fundalul ideilor separatiste din alte regiuni ale FR, e de aşteptat ca iacuţii iarăşi să se activizeze pe plan identitar. Revendicările secesioniste în această regiune sunt încă slab exprimate, poate din cauza densităţii joase a populaţiei, însă iacuţii manifestă deja anumite atitudini naţionaliste şi posesive în raport cu resursele naturale (diamante, metale preţioase, cărbune, petrol) care sunt extrase de pe teritoriul lor. Potrivit unor sondaje, 42% dintre locuitorii Iakutiei consideră că republica lor este „insuficient de independentă de puterea federală”; iar poziţionarea geografică teoretic îi permite să obţină o independenţă totală de restul Rusiei. Trebuie de adăugat că dincolo de diferenţierile etno-rasiale dintre iacuţi şi ruşi, există şi viziuni diferite asupra religiei, or numeroşi iacuţi practică un fel de neopăgânism, tipic pentru această etnie, care reprezintă un factor de coeziune şi mobilizare identitară foarte puternic[vi]. Toate aceste elemente luate împreună: diferenţele pe criterii etno-rasiale şi religioase, schimbarea raportului demografic în favoarea iacuţilor, resursele naturale excepţional de bogate, poziţia geografică la margine de ţară, existenţa unor idei separatiste în trecut creează baze pentru puternice revendicări secesioniste în viitor.

E de menţionat în sens de revendicare identitară Başkiria (sau Republica Başkortostan, subiect al Federaţiei Ruse), unde başkirii constituie doar circa 30% din populaţie, formată în rest preponderent din ruşi (36%) şi tătari (24%). Ca urmare însă a apelurilor radicale ale unor mişcări ultranaţionaliste ruseşti, care pretind rusificarea întregii ţări, başkirii se manifestă tot mai încrezător pe terenul revendicării propriei independenţe. Slogane precum „Ruşii – în Reazani, tătarii – în Kazani” (cu trimitere la locurile de origine ale acestora), sunt tot mai frecvente în rândul naţionaliştilor başkiri. Başkrii se consideră naţiunea titulară şi cea mai importantă a republicii. Comparativ cu perioada sovietică, a crescut neproporţionat de mult numărul başkirilor care ocupă în prezent funcţii înalte la nivel republican (de la 26,5% în 1990 la 67% în 2003)[vii].

La rândul lor, tătarii din Tatarstan (baştina tătarilor din Federaţia Rusă), promovează o politică activă de cultivare a tradiţiilor şi de predare a limbii tătare în şcoli ca limbă natală şi prima limbă obligatorie pentru toţi locuitorii republicii, indiferent de etnie. Tatarstanul a devenit un „stat în stat”, posedă majoritatea atribuţiilor statale şi în circumstanţe politice speciale va putea pretinde ieşirea din componenţa federaţiei[viii]. Perioada de autoafirmare a republicii şi de revigorare a memoriei istorice a etniei titulare a fost marcată de o retorică puternic îmbibată cu idei revendicative. În presa din Tatarstan s-au promovat şi se promovează idei de genul: „noi într-adevăr ne aflăm în componenţa Rusiei, dar a unei Rusii care merge pe calea democraţiei. Dacă însă la conducere vor veni alţi oameni, de exemplu, fasciştii, noi vom ieşi din componenţa ei”. S-au făcut referinţe şi la „deceniile de desconsiderare a limbii tătare”, despre faptul că poporul a fost lipsit de cultura sa scrisă şi de Coran, despre distrugerea oraşului Kazani în sec. XVI ş.a.m.d. Noua generaţie de tătari este îndeosebi preocupată de promovarea identităţii sale şi de revendicarea independenţei republicii. În rândul unor uniuni ale tinerilor tătari deja se vorbeşte despre Federaţia Rusă ca despre „un imperiu ce în curând se va destrăma”. Manifestaţiile tinerilor tătari trezesc reacţii din partea mişcărilor radicale ruseşti din Kazani, ambele tabere îşi antrenează „trupe de asalt”, pentru situaţii de confruntare fizică, iar situaţia în general nu evoluează spre tolerare reciprocă, ci spre ură identitară[ix]. Religia musulmană este unul din factorii-cheie care face diferenţa dintre tătari şi ruşi. Iar în ultimii ani, sub influenţa curentelor fundamentaliste din ţările arabe şi din Cecenia, în Tatarstan a început să fie promovat wahhabismul, o ramură fundamentalistă, extremistă şi exclusivistă a Islamului, ceea ce poate tensiona şi mai mult relaţiile etno-confesionale din regiune[x][xi].

Deocamdată, un impact considerabil în strunirea forţelor centrifuge îl are factorul economic. De exemplu, centrul federal este nevoit să transfere anual circa 6 mlrd. de dolari în republicile Caucazului de Nord, în schimbul „liniştii” în acea regiune. Însă nici diplomaţia, nici forţa armată, nici privilegiile economice nu sunt suficiente pentru a garanta ataşamentul total al republicilor şi popoarelor din Federaţia Rusă la corpul ţării[xii]. Mişcările separatiste din regiunile Federaţiei Ruse trezesc reacţii echivalente din partea naţionaliştilor ruşi. Aceştia din urmă sunt şi ei bifurcaţi: unii ameninţă cu aplicarea forţei în raport cu etnicii rebeli, pentru a-i ţine în limitele FR, alţii, din contră, susţin că Rusia ar trebui singură să se dezbaiere de republicile cu probleme, pentru a salva puritatea naţiunii ruse. Toate aceste discursuri naţionaliste ale ruşilor doar toarnă ulei în foc în contextul deşteptărilor etnice din regiuni şi pe termen mediu sau lung ne putem aştepta ca situaţia identitară în Rusia să lunece pe panta unor conflicte identitare serioase, cu miză separatistă.

Sursa: Dorian Furtună pentru vox.publika.md

(Un fragment din cartea la care lucrez, despre conflictele identitare).[i]Чече́нская Респу́блика // http://ru.wikipedia.org/wiki/Чечня

[ii]На Кавказ надвигается буря // Андрей Полунин. 5 сентября 2012 / http://svpressa.ru/society/article/58356/

[iii]Кабардино-Балкария // http://ru.wikipedia.org/wiki/Кабардино-Балкария

[iv]«Орус» означает «чужой» // Виталий Словецкий.Свободная пресса. 12 июля 2012 / http://svpressa.ru/society/article/56683/

[v]Якутия // http://ru.wikipedia.org/wiki/Якутия#

[vii]Соединенные Штаты России // Виктор Алкснис.Свободная пресса. 30 октября 2012 / http://www.svpressa.ru/society/article/60252/

[viii]Татарстан готовится стать Идель-Уралом // 22.04.2011 /http://ttolk.ru/?p=3362

[ix]Татарская “Свобода” с кулакамиГлеб Постнов. Независимая газета. 2012-02-03 // Подробнее: http://www.ng.ru/regions/2012-02-03/1_tatrstan.html

[x]В Татарстане насчитывается около 3 тыс. ваххабитов // 31 января 2012 года / http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=44003

[xi]Исламский терроризм в современном Татарстане: ваххабизм на практике // Раис Сулейманов. Агентство Политических Новостей. 2012-07-25 / http://www.apn.ru/publications/article26923.htm

[xii]Татарстан готовится стать Идель-Уралом // 22.04.2011 /http://ttolk.ru/?p=3362

blogpostt

Dacă ți-a plăcut acest articol, urmărește BLOGPOST.MD pe TWITTER!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurel

Bun articol, totusi cine e autorul textului ?

Iulie 30, 2013 at 16:29 Răspunde
 
mugur

Bravo ! Extraordinar articol ! Noi romanii am fost prea permisivi cu muscalii,iar din nesimtirea lor nemarginita nu respecta limba ,obiceiurile si traditiile romanesti ! Asa ca sa mearga inapoi in Siberii de gheata !

Iulie 30, 2013 at 21:09 Răspunde
 
Nume: *
Adresa de email: *
nu se publica
Sit web
Comentariul*
 

 
 
 
De acelasi autor
 
 

Sfaturi de beauty pentru 2015

 

Înnoirea fardurilor, folosirea unor produse ce oferă protecţie solară şi mai multă odihnă se numără printre sfaturile de înfrumuseţare şi întinerire pe care le poti adopta in 2015. Iata cateva sfaturi oferite de specialistii din online: Faceţi curat în trusa de machiaj Produsele de machiat ar trebui schimbate de două ori pe an. Aruncaţi orice... (2 Sfaturi de beauty pentru 2015 )

Ulei de măsline: efecte miraculoase pentru frumuseţe!

 

Există numeroase creme şi remedii cosmetice pentru piele, iar produsele gata preparate sunt, într-adevăr, convenabile şi uşor de folosit. Dar utilizarea uleiului de măsline ca atare sau combinat cu alte ingrediente poate face miracole! De fapt, folosind atât uleiul de măsline din sticlă cât şi săpunurile şi produsele pe bază de ulei de măsline pentru... (1 Ulei de măsline: efecte miraculoase pentru frumuseţe! )

Migdale pentru inimă sănătoasă

 

Migdalele menţin sănătatea inimii şi combat celulita, au relevat şase studii noi efectuate de cercetătorii americani, prezentate la Congresul Societăţii americane pentru nutriţie din San Diego, informează dailymail.co.uk, citat de Mediafax. Conform celor şase studii ale cercetătorilor americani, migdalele sunt bogate în nutrienţi, în grăsimi mononesaturate benefice şi vitamina E, cu efect protector împotriva razelor ultraviolete şi... (4 Migdale pentru inimă sănătoasă )

 
 
Vezi toata lista de bloggeri
 
 
 
Ultimele
Comentarii

Foarte tare sfaturile de beauty! Multumim !

Great article! That kind of information is shared on the internet. Come and consult with my website. Thank you

I really thank the website owner for sharing this impressive article here. Watch movies for free

天津市民晒"低碳账本" 排碳"大户"燃气和私家车昨天是首个“全国低碳日”,在天津经济技术开发区,不少家庭都有一本低碳账本,平板模温机,&

 
 
Vrei ca textul tau sa fie publicat aici?
Scrie-ne la info@blogspot.md

Vom publica acele articole care oferă perspective noi asupra temelor dezbătute în spațiu public și demonstrează o buna cunoaștere a subiectului abordat.

Inscrie-te acum sau Solicită blog