BlogPost.Timpul.md
29.04.2014

PLDM se războiește cu presa pentru Recean, în loc să se lămureasca chiar cu cei 21 de deputati PLDM care l-au acuzat de corupție! (DOC, RAPORTUL INSPECȚIEI FINANCIARE)

 
Bloggeri / autori

Gabriel Calin

 
 

Citesc și mă crucesc. O puteți face și voi accesând acest link MOLDOVENII CIRCULĂ LIBER ÎN EUROPA ȘI DATORITĂ REFORMELOR FĂCUTE ÎN MINISTERUL DE INTERNE. Victor Nichituș încearcă să ne convingă că ministrul Recean e cel mai bun ministru de interne din toți care au existat în Republica Moldova și întreg Universul și de faptul că anume el este cel care și-a adus aportul cel mai mare la liberalizarea regimului de vize, și că în general, tot ce s-a făcut bine în țară s-a făcut datorită lui.

O fi având Victor Nichituș dreptate. Posibil. Doar că mi-i greu să-l cred.

Nu de alta, dar materialul său apare pe blog după ce presa l-a făcut una cu pământul pe ministrul șefului său, prezentând dezvăluiri scandaloase extrase dintr-un raport al Inspecției Financiare, care prezintă grave încălcări în gestionarea banilor MAI.

Sigur că nu pot crede că domnul Nichituș e sincer atunci când ne insuflă ideea potrivit căreia Recean e busuioc de pus la icoană, or el, împreună cu Streleț, nu fac nimic altceva decât să-i spele imaginea celui care, potrivit dezvăluirilor apărute, este un infractor de rând care fură banii statului.

Cel mai vesel că auditul Inspecției Financiare a fost realizat la inițiativa PLDM. Nici Streleț si nici Ministerul Finanțelor nu au negat că a existat o sesizare semnată de 21 de deputați PLDM care a stat la baza acțiunii de control. Nici nu au cum nega acest fapt, pentru că, așa cum am scris în propoziția anterioară, anume în baza acestei sesizări, Ministerul Finanțelor a demarat auditul.

Așadar, situația cu laudele aduse lui Recean de către Nichituș și criticele aduse presei de către Streleț este de următoarea natură: deputații PLDM vor să scape de Recean pentru că ar fi implicat în scheme frauduloase și, spun unele surse, în contrabanda cu spirt (lucru despre care, spun aceleași surse, vom afla în curând), iar analiștii politici ai PLDM (care primesc ordine direct de la șăfu) și mâna dreaptă a lui șăfu’ încearcă să-i spele imaginea. Mai simplu: Deputații PLDM vor capul lui Recean, iar Filat îl vrea în funcție.

Altfel nu se explică faptul că Streleț si analiștii PLDM au sărit să atace presa care a publicat dezvăluirile, în loc să se lamurească în fracțiune cu propriii deputați.

Am decis să public varianta actuală a raportului celor de la inspecția Inspectia Financiară, pentru că se fac presiuni serioase pe ei ca să scoată în public un raport pozitiv la adresa lui Recean și s-ar putea ca într-un final să avem parte de o situație în care ne va fi prezentat un alt document.

Dar înainte de a lectura raportul vă propun să mai ascultați încă o dată interceptările în care se aud vocile lui Recean, Vicol, Streleț și Filat, și după poate veți înțelege de ce nu vreau să cred în ceea ce încearcă să ne sugereze Domnul Nichituș la indicațiile lui Șăfu’.

RAPORTUL INSPECȚIEI FINANCIARE

Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor, în baza interpelării unui grup de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova IB nr.184 din 27.02.2014 a efectuat, conform competenţei, inspectările financiare tematice a activităţii economico-financiare a Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliţiei al MAI (IGP al MAI) şi Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI (DPF al MAI) privind respectarea pe parcursul anilor 2012-2014 (3 luni) a legislaţiei în vigoare la achiziţiile publice, în rezultatul cărora s-a stabilit următoarele.

I. Potrivit ordinelor MAI nr.77 din 19.03.2012 şi nr.176 din 28.05.2013, contractele de achiziţionare a bunurilor materiale, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile subdiviziunilor subordonate MAI ce depăşesc pragul valoric de 200 mii lei (pe parcursul perioadei martie 2012 – mai 2013) şi, respectiv, 350 mii lei (începînd cu mai 2013) au fost încheiate de către subdiviziunile subordonate MAI în baza evaluării ofertelor de către grupul de lucru pentru achiziţii publice al MAI.

Această situaţie este în contradicţie cu prevederile art.art.1, 13 alin.(1) lit.a), 14 alin.(1) din Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007, precum şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii nr.1380 din 10.12.2007, care prevăd, că autorităţile contractante (în cazul dat, subdiviziunile subordonate MAI) „îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru pentru achiziţii, creat în acest scop din funcţionari şi specialişti ai autorităţii contractante cu experienţă profesională”.

Se menţionează, că despre faptul nerespectării legislaţiei în vigoare prin evaluarea ofertelor şi desfăşurării licitaţiilor publice de către grupul de lucru pentru achiziţii publice al MAI Inspecţia financiară a informat conducerea MAI după finisarea inspectărilor efectuate pe parcursul anului 2013, în cadrul cărora au fost constatate astfel de ilegalităţi, însă conducerea MAI nu a reacţionat.

II. În rezultatul examinării selective (85 de dosare din totalul celor înregistrate de 317 dosare) a corectitudinii desfăşurării de către MAI a achiziţiilor publice s-au identificat unele iregularităţi şi abateri de la cadrul legislativ-normativ, care reglementează domeniul achiziţiilor publice (Legea privind achiziţiile publice, Regulamentul cu privire la păstrarea dosarului achiziţiei publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.9 din 17.01.2008, Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.148 din 14.02.2008 ş.a.), inclusiv:

1) n-a fost asigurată publicarea în „Official Journal of the European Community” a anunţului de intenţie privind achiziţiile publice preconizate în baza contractelor de achiziţii publice de bunuri şi servicii, a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, este mai mare sau egală cu 2500,0 mii lei (achiziţionarea a 90 automobile „Şcoda Rapid” în valoare de 17,9 milioane lei, a Sistemului Mobil C-arm cu deplasare orbitală motorizată şi posibilitate de reconstrucţie 3D în sumă de 4158,0 mii lei, inclusiv TVA, a produselor petroliere, ş.a.), prin ce a fost exclusă posibilitatea de participare la licitaţiile publice a agenţilor economici din străinătate, inclusiv şi producătorilor bunurilor/serviciilor contractate, care pot propune preţuri reale fără suportarea de către cumpărător a cheltuielilor pentru achitarea adaosurilor comerciale stabilite de către intermediari;

2) în 15 dosare a achiziţiilor publice nu sunt anexate şi semnate de către membrii grupului de lucru pentru achiziţii al MAI declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;

3) procesele-verbale cu privire la deschiderea, citirea ofertelor şi evaluarea ofertelor, precum şi invitaţiile de participare la procedura de achiziţie expediate operatorilor economici, anexate la 12 dosare nu sunt semnate de către membrii grupului de lucru prezenţi la şedinţe.

De asemenea, în dosarul privind achiziţia lucrărilor de reparaţie capitală a holului din incinta MAI efectuate de către „Oztor” S.R.L. în sumă de 649,3 mii lei lipsesc procesele-verbale de deschidere şi evaluare prin cererea ofertelor de preţuri;

4) 8 agenţi economici n-au achitat taxa pentru pachetul de documente primit pentru participare la licitaţie în mărime de 200 lei, astfel nefiind clar cum au fost admişi şi cum au cîştigat ei licitaţiile.

În rezultatul verificării corectitudinii desfăşurării la începutul anului curent a licitaţiei publice de achiziţionare de la Î.C.S. „LUKoil-Moldova” S.R.L. şi Î.M. „Tirex Petrol” S.A. a produselor petroliere pentru necesităţile MAI şi subdiviziunilor subordonate, Inspecţia a constatat că MAI, a procurat combustibilul cu preţuri majorate comparativ cu preţurile de achiziţii ale altor entităţi publice, cum ar fi Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Departamentul Dotări al Ministerului Apărării şi Direcţia de Poliţie mun.Chişinău a IGP al MAI.

Astfel, pentru anul 2014 au fost încheiate contracte, în baza cărora cheltuielile vor fi majorate neîntemeiat cu 1709,8 mii lei.

De asemenea, conform datelor Î.C.S. „LUKoil-Moldova” S.R.L., MAI şi unele subdiviziuni subordonate au achiziţionat pe parcursul anilor 2012-2013 benzină AI-95 şi AI-92, motorină şi gaz lichefiat în tichete cu preţuri majorate, prin ce au fost admise cheltuieli suplimentare neîntemeiate în sumă de 108,2 mii lei.

În afara de aceasta, fostul Centru Tehnic şi Transport al MAI prin contractul nr.31 din 14.06.2012 a achiziţionat 41 tone de benzină AI-95 (vrac) cu preţ de 14,5 lei în sumă de 594,5 mii lei, în pofida faptului, că prin Dispoziţia corespunzătoare a directorului Î.C.S. “LUKoil-Moldova” S.R.L. preţul angro la benzină A-95 a constituit 14,0 lei/l, prin ce au fost suportate cheltuielile suplimentare neîntemeiate în sumă de 20,5 mii lei.

În baza contractului nr.141 din 20.12.2012 încheiat între MAI şi „DAAC-Auto” S.R.L., ultimul şi-a asumat obligaţiunea să livreze 90 de automobile „Şkoda Rapid Active” la preţul de 199,0 mii lei/buc. (aproximativ 12437 euro) în sumă totală de 17,9 mil. lei, în pofida faptului, că pe site-ul oficial al agentului economic menţionat preţul la autoturisme de acest model în echipare standard era indicat 11200 euro sau cu 1237 euro mai puţin.

În cadrul controlului economico-financiar efectuat la „DAAC-Auto” S.R.L. a fost constatat, că autoturismele comercializate au fost dotate suplimentar cu airbag-uri laterale faţa şi sisteme de control al stabilităţii ESC, precum şi garanţia a fost extinsă pe 3 ani (în loc de 2), prin ce preţul autoturismelor ar fi fost majorat cu 670 euro, diferenţa neconfirmată fiind de 567 euro (1237 – 670) sau 51030 euro pentru 90 automobile (816,5 mii lei).

De asemenea, pentru control au fost prezentate numai 82 acte de primire-predare a automobilelor procurate, precum şi numai pe 13 autoturisme a fost instalat utilaj suplimentar (girofar şi porta voce), necesar fiind, conform specificaţiei la contract, la 15 automobile.

Pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2013, neavînd resurse financiare suficiente pentru activitatea cotidiană a MAI şi subdiviziunilor şi nefiind planificat în Planul anual de efectuare a achiziţiilor publice, în cabinetele nr.90-92, care aparţin vice-ministrului Veaceslav Ceban, a fost efectuată reparaţie cu renovarea mobilierului în sumă totală de 219,4 mii lei.

În rezultatul verificării corectitudinii suportării cheltuielilor pentru telefonia mobilă prestate de către Î.M. ,,Moldcell” S.A. a fost stabilit, că pe parcursul anilor 2012-2013 pentru acordarea serviciilor neprevăzute de nici un act legislativ sau normativ MAI a suportat cheltuieli neîntemeiate în sumă totală de 1490,1 mii lei.

Concomitent, s-a constatat, că la situaţia din 04.04.2014 după 10 persoane eliberate din serviciu şi care se află în concediu neplătit pentru îngrijirea copilului din ianuarie 2013 se numără cartele de telefonie mobilă şi modeme, pentru care se efectuează achitările necesare din contul mijloacelor bugetare, precum şi pentru control n-a fost prezentată evidenţa suportării de către MAI a cheltuielilor pentru serviciul „Roaming”, şi anume de cine, în ce scopuri şi cînd au fost admise astfel de cheltuieli.

În pofida faptului, că pentru anul 2014 contractul de prestare a serviciilor de către Î.M. ,,Moldcell” n-a fost încheiat, pe parcursul lunilor ianuarie-februarie curent de către operatorul menţionat au fost prestate diferite servicii în sumă de 123,7 mii lei.

De asemenea, pe parcursul anilor 2012-2013 cu S.A. „Moldtelecom” au fost încheiate contracte de prestare a serviciilor de telefonie fixă în sumă totală de 2379,7 mii lei, pentru control nefiind prezentată evidenţa convorbirilor telefonice cu divizarea pe convorbirile efectuate în scopuri de serviciu şi scopuri personale, în special a convorbirilor internaţionale, interurbane şi cu operatorii de telefonie mobilă, pentru care pe parcursul anilor 2012-2014 (2 luni) MAI a suportat cheltuielile în sumă totală de 1404,9 mii lei.

Au fost depistate cazuri, cînd MAI şi subdiviziunile acestuia au achiziţionat mărfuri şi servicii în baza licitaţiilor publice organizate de către grupul de lucru pentru achiziţii al MAI, care la evaluarea ofertelor n-a studiat pe deplin piaţa de desfacere, inclusiv cea internaţională, prin ce la efectuarea decontărilor cu intermediarii au fost suportate cheltuieli suplimentare în sumă totală de 3842,6 mii lei, inclusiv:

1) pentru executarea prevederilor a 5 contracte încheiate pe parcursul anilor 2007-2012 privind achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor informaţionale (servere, servicii de elaborare şi implementare a produsului de program pentru Banca centrală de date a Sistemului Informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni ş.a.) în sumă totală de 10255,4 mii lei, „DAAC SYSTEM INTEGRATOR” S.R.L., în baza contractelor încheiate cu furnizorii serviciilor, a suportat cheltuieli şi consumuri în sumă totală de 7259,5 mii lei, prin ce MAI a admis cheltuieli suplimentare în sumă de 2995,9 mii lei;

2) Serviciul Medical al MAI a achiziţionat în ianuarie 2014 de la F.C.P.C. „DataControl” S.R.L. sistemul mobil C-arm cu deplasare orbitală motorizată şi posibilitate de reconstrucţie 3D în sumă de 4158,0 mii lei (inclusiv TVA), în pofida faptului, că costul real al utilajului medical indicat cu achitarea cheltuielilor de transport auto şi expediţii internaţionale, procedurilor vamale, serviciilor broker şi TVA a constituit 3548,4 mii lei. Astfel, în legătură cu achiziţionarea utilajului menţionat prin intermediar, a fost ratată posibilitatea să fie economisite mijloacele publice în sumă de 507,7 mii lei.

3) IGP al MAI a achiziţionat în anul 2013 de la S.C. „CNG CAR” S.R.L. echipament în sumă totală de 1303,9 mii lei, ultima, nefiind producător de articole din textile, a procurat echipamentul de la alţi agenţi economici autohtoni cu aplicarea adaosului comercial în sumă de 227,8 mii lei.

De asemenea, S.C. „CNG CAR” S.R.L. a livrat Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI (DTC) echipament în sumă de 466,9 mii lei, care a fost procurat de la alţi agenţi economici în sumă totală de 417,0 mii lei cu obţinerea veniturilor în sumă de 49,9 mii lei. Deasemenea nu este cunoscut faptul cum a putut fi declarată învingătoare această societate, ea neavînd tehnică şi utilaje pentru confecţionarea uniformelor ea fiind doar un intermediar.

4) MAI a procurat în anul 2012 de la „Maxprof Grup” S.R.L. sistemul automatizat de acces integrat în sumă de 764,9 mii lei, ultima, în baza contractului încheiat cu „Sistem ATIS” S.R.L., a achiziţionat lucrările şi serviciile în sumă totală de 290,8 mii lei, care au fost incluse în contractul încheiat cu MAI în sumă de 352,1 mii lei, prin ce MAI a suportat cheltuieli suplimentare în sumă de 61,3 mii lei.

Verificarea selectivă a modului de utilizare a florilor vii, buchetelor şi coşurilor decorative achiziţionate de către MAI pe parcursul anilor 2012-2013 de la Î.I. ,,Madan Ana” în sumă totală de 197,5 mii lei a constatat, că nu în toate cazurile bunurile materiale procurate au fost casate în baza actelor de trecere la cheltuieli, pentru control nefiind prezentate acte respective în sumă de 29,8 mii lei.

Concomitent se menţionează, că bunurile achiziţionate au fost utilizate la diferite ceremonii, inclusiv cu prilejul aniversărilor zilelor de naştere a miniştrilor, viceminiştrilor, deputaţilor din Parlament, şefilor şi şefilor adjuncţi de direcţii a MAI în sumă de 20,3 mii lei.

De asemenea, în baza contractelor încheiate în anul 2013 de către MAI cu „Elen-Cris-Grup” S.R.L. şi „Concert Bis” S.R.L. din contul mijloacelor publice au fost achiziţionate serviciile de desfăşurare a activităţilor de comemorare consacrate aniversării a 21-a de la începutul conflictului armat în Transnistria organizate pentru 700 persoane în sumă de 199,5 mii lei, inclusiv arenda sălii pentru 5 ore – 25,0 mii lei, precum şi de organizare a activităţilor culturale dedicate Zilei internaţionale a copilului – 1 iunie în sumă de 38,2 mii lei

Nerespectînd prevederile pct.pct.6-8 din Regulamentul cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr.1151 din 02.09.2002, pentru control n-au fost prezentate ordinele privind organizarea activităţilor preconizate, în care trebuie să fie specificate scopul, programul şi termenul de derulare a activităţii, numărul personalelor participante etc., precum şi se desemnează persoanele responsabile; devizul de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii în cauză şi raportul financiar despre cheltuielile suportate.

În cadrul controalelor efectuate la „Oztor” S.R.L., „Megacon Service” S.R.L., „ONE TELECOM” S.R.L. şi „CNG CAR” S.R.L. privind relaţiile economice înregistrate cu MAI şi unele subdiviziuni subordonate a fost constatat, că prin contractele încheiate în baza deciziilor grupului de lucru pentru achiziţii publice al MAI au fost achiziţionate bunuri materiale, lucrări şi servicii, în evidenţa contabilă a agenţilor economici indicaţi nefiind înregistrată procurarea, transportarea şi utilizarea după destinaţie a bunurilor materiale în valoare totală de 42,5 mii lei (11,1 + 8,4 + 7,9 + 15,1), prin ce n-au fost respectate prevederile art.art.17 şi 19 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, majorînd nejustificat costul lucrărilor/serviciilor executate/acordate, iar de către MAI şi unele subdiviziuni subordonate au fost suportate cheltuieli suplimentare neîntemeiate în aceiaşi sumă.

III. Inspectarea tematică efectuată la IGP al MAI a constatat, că la finele anului 2013 de la 2 agenţi economici au fost achiziţionate materiale de construcţii (parchet laminat, tavane suspendate şi accesori la ele) în valoare totală de 673,9 mii lei, care la momentul controlului n-a fost prezentate echipei de inspectareTotodată, IGP al MAI n-a deţinut documente confirmative de utilizare a materialelor nominalizate.

În cadrul controlului efectuat la „Imvocom-Prim” S.R.L. privind relaţiile economice înregistrate cu IGP al MAI în perioada ianuarie 2013 – martie 2014 a fost constatat, că materialele de construcţie indicate au fost utilizate la reparaţia capitală a sediului din str.Tiraspol,11 mun.Chişinău, însă costul lor stipulat în procese-verbale de recepţie a lucrărilor executate din decembrie 2013 a constituit 332,0 mii lei (inclusiv TVA), prin ce de către IGP al MAI au fost suportate cheltuieli neîntemeiate în sumă totală de 341,9 mii lei.

De asemenea, s-a fost constatat, că în procesele-verbale menţionate au fost incluse lucrări real neexecutate în sumă de 61,7 mii lei, iar în cadrul controlului efectuat la „Inteco Media Grup” S.R.L. a fost stabilit, că la reparaţia capitală a sediului situat pe adresa Putna,10 mun.Chişinău n-au fost executate lucrări în valoare totală de 111,9 mii lei, care au fost incluse în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor din decembrie 2013 ca executate, fiind achitate integral de către IGP al MAI cu suma contractată, prin ce au fost admise cheltuieli neîntemeiate a mijloacelor publice în sumă totală de 173,6 mii lei.

Analiza contractelor de achiziţii a echipamentului a stabilit, că IGP al MAI a procurat la sfîrşitul anului 2013 din contul mijloacelor bugetare de la S.C. „ESCU & CO” S.R.L. şi „Simcomtex” S.R.L. servicii de confecţionare a echipamentului din stofă de culoare neagră, care nu este prevăzut în Hotărîrea Guvernului privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a poliţiştilor nr.284 din 29.04.2013, de către IGP fiind suportate cheltuieli suplimentare în sumă totală de 279,8 mii lei.

Totodată s-a constatat, că IGP al MAI a achiziţionat de la „Simcomtex” S.R.L. echipament în sumă totală 106,1 mii lei, care nu este prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr.284 din 29.04.2013, fiind admise cheltuieli neîntemeiate în aceiaşi sumă.

Suplimentar s-a stabilit, că IGP al MAI a achiziţionat din contul mijloacelor bugetare echipament şi încălţăminte (căciuli din blană, scurte de iarnă, bocani şi pantofi, etc.) la preţuri majorate comparativ cu preţurile de procurare la aceleaşi bunuri materiale achiziţionate de către Î.S. „Servicii Pază a MAI” şi DPF al MAI, prin ce au fost suportate cheltuieli suplimentare neîntemeiate în sumă totală de 740,8 mii lei.

De la „Climatizator” S.R.L. în baza contractelor încheiate din contul mijloacelor bugetare au fost procurate 102 condiţionere cu valoarea totală de 486,8 mii lei, în evidenţa contabilă a IGP al MAI fiind înregistrată aceiaşi cantitate a condiţionerilor, însă în valoare de 358,1 mii lei sau cu 128,7 mii lei mai puţin, precum şi de la „ONE TELECOM” S.R.L. au fost achiziţionate 9 sisteme (de distribuire a energiei electrice, de telefonie, cameră de servere şi utilaj de calcul, de monitorizare video, ş.a.) în valoare totală de 3949,4 mii lei, în evidenţa contabilă nefiind înregistrate bunuri materiale în sumă totală de 1094,4 mii lei.

În rezultatul inventarierilor efectuate la diferite persoane cu funcţii de răspundere materială din cadrul IGP al MAI au fost depistate lipsuri de bunuri materiale în sumă de 1507,6 mii lei, inclusiv cele depistate în cadrul inventarierii generale pe anul 2013 – 788,6 mii lei, pînă la sfîrşitul inspectării nefiind întreprinse măsuri rezultative de recuperare a lor.

IV. În cadrul inspectării financiare tematice efectuată la DPF al MAI s-a stabilit, că în anii 2012-2014 (3 luni) DPF al MAI a beneficiat de 9 proiecte/programe de asistenţă în valoare totală de 49,3 mil. euro şi 23 mil. dolari SUA (conform cursului oficial al leului la data începerii proiectelor/programelor – cca 1 miliard de lei), în evidenţa contabilă a DPF al MAI fiind înregistrate bunuri materiale în valoare totală de numai 234,3 mil. lei. Pentru control au fost prezentate Acorduri de implementare a proiectelor/programelor, în care nu este stipulată informaţia concretă privind bugetul proiectului/programelor cu divizarea pe compartimente referitor la valoarea activelor materiale transmise, care urmează a fi înregistrate în evidenţa DPF al MAI, cît şi a şi celor nemateriale, astfel nu este clar unde este şi în ce modalitate au fost folosite cca 765,7 mln lei.

Pe parcursul perioadei iulie 2013 – martie 2014 şi septembrie 2013 – marte 2014 mijloacele de transport de clasa lux TOYOTA LAND CRUISER cu numerele DG 0018 şi, respectiv, DG 0017 primite pe 26.07.2012 în cadrul proiectului de asistenţă „Reţeaua de Comunicaţii Fixe şi Mobile” n-au fost utilizate după destinaţia indicată în documentaţia de proiect, fiind transmise, în baza contractelor de comodat, Bazei auto a Cancelariei de Stat şi IGP al MAI şi MAI cu suportarea de către Centrul de aprovizionare tehnico-materială şi întreţinere a imobilelor al DPF a cheltuielilor suplimentare pentru schimbarea uleiurilor şi filtrelor în sumă totală de 8,7 mii lei.

Contrar prevederilor art.art.13-14 din Legile bugetului de stat pe anii 2012-2013 şi Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008, DPF nu a calculat reprezentanţilor Programului Naţiunilor Unite pentru dezvoltare în Moldova în calitate de partener de implementare a Misiunii EUBAM (PNUD Moldova) plata pentru chirie a 6 birouri din incinta clădirii amplasate pe adresa mun.Chişinău str. Petricani, 19 cu suprafaţa totală de 127,22 m², prin ce a fost ratată posibilitatea de a obţine venituri suplimentare legale în sumă de 164,7 mii lei.

Suplimentar s-a stabilit, că DPF al MAI la achiziţionarea diferitor bunuri materiale (echipament şi încălţăminte, motorină, hrana pentru cîini etc.) a utilizat preţuri majorate, comparativ cu preţurile de procurare la aceleaşi bunuri materiale utilizate de către Î.S. „Servicii Pază a MAI”, MAI şi IGP al MAI, precum şi a procurat bunuri materiale de la intermediar, prin ce au fost suportate cheltuieli suplimentare în sumă totală de 106,0 mii lei.

Concomitent, în rezultatul verificării selective a datelor registrelor şi documentelor contabile ale „Ruditim” S.R.L. referitor la corectitudinea trecerii la cheltuieli a materiei prime utilizată pe parcursul anilor 2012-2013 la fabricarea echipamentului pentru colaboratorii DPF şi DTC ale MAI au fost depistate cazuri de majorare nejustificată (supra normelor stabilite) a costului vinzării materiei prime (ţesături), în special consumurile directe ale materialelor, pentru producerea echipamentului entităţilor nominalizate fiind eliberată materia indicată în suma de 7,8 mii lei mai mult, decît a fost necesar.

V. În cadrul inspectării tematice efectuată la Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI referitor la relaţiile economice înregistrate pe parcursul anilor 2013-2014 (trimestru I) cu S.C. „Invocom-Prim” S.R.L. privind corectitudinea şi plenitudinea valorificării mijloacelor publice alocate pentru efectuarea lucrărilor de construcţii capitale a remizei salvatori şi pompieri Giurgiuleşti şi examinării pe 25.03.2014 la faţa locului (Giurgiuleşti) a situaţiei reale de executare a lucrărilor contractate, s-a constatat, că în procesul-verbal din decembrie 2013 au fost incluse lucrări real neexecutate în sumă totală de 802,6 mii lei, care totuşi au fost primite şi achitate de către beneficiar, prin ce au fost admise cheltuieli neîntemeiate a mijloacelor publice în sumă indicată.

 

 

 

 

 

 

CNG-CAR și  MAI

Conform contractului de achiziționarea bunurilor nr.59 din 22.07.2013 încheiat între  IGP și CNG-CAR , ultima și-a asumat responsabilitatea de a livra echipament în sumă de 1090,2 mii  lei. Ulterior a fost încheiat acordul adițional din 29.10.2013, potrivit căruia suma inițială a contractului a fost majorată cu 213,7 mii lei).Verificarea documentelor primare a stabilit că echipamentul a fost comercializat IGP în sumă totală de 1303,9 mii lei, ceea ce corespunde condițiilor contractului.

CNG-CAR  ne fiind producător de articole din textile, a procurat echipamentul   de la furnizorii ”Ardepa-Grup” S.R.L. și ”Artgricon” S.R.L. Procurarea și comercializarea echipamentului se confirmă prin facturi fiscale de achiziționare și livrare, înregistrate în evidența contabilă. După analiza procurărilor și livrărilor efectuate de către agenții economici menționați, putem concluziona că ele prestează servicii de lichefiere, legalizare a mărfurilor introduse prin contrabandă, fiind firme de tip”Fantomă” prejudiciind bugetul statului cu milioane de lei.

Suma totală a veniturilor obținută de la livrarea echipamentului către MAI a constituit  227835,0 lei, ceea ce constituie 21,2 %.

CNG-CAR , conform contractului încheiat cu Departamentul trupelor de carabinieri al MAI și-a asumat responsabilitatea de a  livra echipament în sumă de 466,9 mii lei. Echipamentul a fost procurat de la ”Artgricon” S.R.L., ”Bissvit” S.R.L. care deasemenea prezintă semne precum că ar efectuaa tranzacții dubioase de tip”Fantomă” prejudiciind bugetul statului cu milioane de lei.  Conform facturilor fiscale CNG-CAR a a livrat DTC echipament în sumă de 466,9 mii lei.

Suma totală a veniturilor obținută de la livrarea echipamentului a constituit  49909,0 lei, ceea ce constituie 12,0 %.

Conform facturilor fiscale prezentate controlului, în perioada anului 2012 de către CNG-CAR  au fost acordate servicii de reparație Comisariatului General de Poliție Chișinău, în sumă totală de 239,9 mii lei. Contractul de achiziție n-a fost prezentat controlului. Controlul  selectiv, ce ține de confirmarea documentară a cantității pieselor de schimb  utilizate la reparația autoturismelor Comisariatului General de Poliție  Chișinău (în prezent Direcția de Poliție Chișinău), a depistat cazuri de neprezentare a documentelor justificative de utilizare a pieselor în sumă totală de 15149 lei, prin ce au fost încălcate prevederile art.art.17, 19 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 și prevederile Standardului de contabilitate nr.3 ”Componența consumurilor și cheltuielilor întreprinderii”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.174 din 25.12.1997.

La momentul actual pe teritoriul Societății se află 9 unități de transport, care aparțin Inspectoratului național de patrulare (în continuare – INP) necesar de a fi reparate. Administratorul Societății explică faptul aflării autoturismelor  pe teritoriu prin motivul că a cîștigat licitația publică organizată de către MAI, pentru reparația automobilelor a INP. Contractul de achiziționare/prestare a serviciilor n-a fost prezentate controlului din motivul că se află la Agenția Achiziții publice pentru a fi înregistrat ,ceea ce denotă existența unei înțelegeri prealabile.

 

IGP

1.  În perioada anului 2013 de către grupul de lucru al MAI au fost desfăşurate 19 licitaţii publice privind atribuirea a 50 de contracte de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru necesităţile IGP în sumă totală de 34748,7 mii lei, iar de către grupul de lucru al IGP au fost efectuate 6 licitaţii publice privind atribuirea contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru subdiviziunile IGP în sumă totală de 1181,9 mii lei.

Această situaţie este în contradicţie cu prevederile art.1, 13 alin. (1) lit.a), 14 alin. (1) din Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007, precum şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii nr.1380 din 10.12.2007, care prevăd, că autorităţile contractate îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru pentru achiziţii, creat în acest scop din funcţionari şi specialişti ai autorităţii contractante cu experienţă profesională.

IGP a achiziţionat în anul 2013, conform contractelor, încheiate cu Societatea Comercială „ESCU & CO” S.R.L. şi, respectiv, „Simcomtex” S.R.L. servicii de confecţionare a echipamentului din stofă de culoare neagră, care nu este stipulat în Hotărîrea Guvernului privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a poliţiştilor nr.284 din 29.04.2013, de către IGP fiind suportate cheltuielile suplimentare în sumă totală de 279,8 mii lei.

De asemenea s-a constatat, că IGP la sfârșitul anului 2013 în baza contractului încheiat cu „Simcomtex” S.R.L.  a procurat din contul mijloacelor bugetare echipament în sumă totală 106,1 mii lei, care nu este prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr.284 din 29.04.2013, şi anume 200 scurte de iarnă de culoare neagră în sumă de 103,9 mii lei, 25 papioane albastre în sumă de 2,2 mii lei.

Suplimentar s-a constatat, că IGP a achiziţionat  echipament şi încălţăminte (căciuli din blană, scurte de iarnă, bocani şi pantofi, etc.) la preţuri majorate comparativ cu preţurile de procurare la aceleaşi bunuri materiale achiziţionate de către Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” al MAI şi Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI, prin ce de către IGP au fost suportate cheltuieli suplimentare în sumă totală de 740,8 mii lei.

IGP a încheiat contracte de antrepriză nr.99 din 14.11.2013   cu „Invocom-Prim” S.R.L. pentru executarea lucrărilor de reparaţie capitală în sumă de 5379,3 mii lei  şi nr.112 din 18.11.2013 cu „Inteco-Media Grup” S.R.L. în sumă de 2098,6 mii lei, pentru control nefiind prezentate documente corespunzătoare, prevăzute conform prevederilor contractelor de antrepriză încheiate, prin care pe un cont special n-au fost depuse garanţiile bancare de bună execuţie a contractelor în sumă totală de 373,8 mii lei „Invocom-Prim” S.R.L. – 268,9 mii lei şi „Inteco-Media Grup” S.R.L. – 104,9 mii lei.

Se menţionează, că pînă la finalizarea inspectării desfăşurate  procesele-verbale de recepţie finală a lucrărilor executate n-au fost prezentate pentru control.

În rezultatul controlului tematic de contrapunere efectuat la „Inteco-Media Grup” S.R.L. s-a fost constatat, că în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate din decembrie 2013 au fost incluse ca executate lucrările în sumă totală de 818,8 mii lei, inclusiv şi cele real neexecutate în sumă de 111,9 mii lei.

În luna decembrie 2013 au fost procurate materiale de construcţie (laminat, plăci semifabricate de tip „Amstrong” şi accesorii) în valoarea totală de  673,9 mii lei, care contrar prevederilor art.art.17 şi 19 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, pct.81 din Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010 (în continuare – Instrucţiunea nr.93 din 19.07.2010) n-au fost înregistrate în evidenţa contabilă a IGP, fiind trecute direct la cheltuieli, în lipsa documentelor confirmative de utilizare a materialelor (facturi, acte de executare a lucrărilor, ş.a.).

În cadrul inspectării s-a constatat, că materialele de construcţie au fost utilizate la reparaţia sediului din str.Tiraspol,11 şi  incluse în pct.20-23 a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate din luna decembrie 2013 în sumă totală de 1550,7 mii lei, care au fost îndeplinite de către „Invocom-Prim” S.R.L.,  fiind indicate spre achitare cu micşorarea costul lucrărilor cu valoarea materialelor de construcţie numai în sumă de 276,7 mii lei.

În rezultat s-a constatat, că „Invocom-Prim” S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţiunile privind executarea integrală a lucrărilor contractate în baza contractului de antrepriză, nefiind executate lucrările de instalare a parchetului stratificat din stejar pe suprafaţa de 2472 m.p. cu preţul de 65,0 lei pentru un m.p. în sumă totală de 160,7 mii lei şi instalarea tavanelor suspendate pe suprafaţa de 2577,75 m.p. cu preţul de 45,0 lei/m.p. în sumă de 115,9 mii lei, de către IGP fiind suportate cheltuielile suplimentare neîntemeiate în sumă totală de 341,9 mii lei (673,9 – [276,7 x 20% TVA]).

Contrar prevederilor pct.pct. 34,38,39,57 şi 91 din Instrucţiunea nr.93 din 19.07.2010, în evidenţa contabilă a IGP au fost înregistrate 102 bucăţi condiționere  cu valoarea de 358,1 mii lei, diferenţa în sumă de 128,7 mii lei, constituie o parte din costul condiţionerilor trecute neîntemeiat la cheltuieli pentru instalarea lor, nefiind înregistrată în evidenţa contabilă, la contul 010 „Clădiri” au fost incorect  înregistrate bunuri în valoare  de 2376,6 mii lei (necesar fiind de înregistrat la conturile 012 „Instalaţii de transmisie” şi 013 „Maşini şi utilaje” ), iar suma de 1094,4 mii lei n-a fost înregistrată în evidenţa contabilă.

În rezultatul inventarierilor efectuate la sfărşitul anului 2013 la diferite persoane cu răspundere materială din cadrul IGP au fost stabilite lipsuri de bunuri materiale în sumă totală de 788593,08 lei, surplusuri în sumă de 44553,48 lei şi surplusuri în expresie cantitativă (25 de unităţi), care n-au fost înregistrate în evidenţa contabilă a IGP la contul 170 „Decontări privind manco”, prin ce n-au fost respectate prevederile pct.160 din Instrucţiunea nr.93 din 19.07.2010.

Pînă la sfîrşitul inspectării, pentru control n-au fost prezentate documentele corespunzătoare, prin care se confirmă întreprinderea măsurilor rezultative de restituire a lipsurilor constatate în valoare totală de 788,6 mii lei, surplusurile de bunuri materiale în sumă de 44,6 mii lei nefiind înregistrate în evidenţa contabilă, iar surplusurile stabilite în expresie cantitativă (25 de unităţi) n-au fost evaluate şi înregistrate în evidenţa contabilă.

Inventarierea selectivă a bunurilor materiale efectuată de comisia de inventariere a IGP la 3 persoane cu funcţii de răspundere materială, a stabilit lipsă în sumă de 151,7 mii lei şi surplusuri în sumă de 177,6 mii lei.

În acelaşi timp, pentru control n-a fost prezentat generatorul DIEZEL 200kVA  cu valoarea de 478,4 mii lei, care la momentul de faţă este înregistrat în evidenţa contabilă a IGP (primit de la „ONE TELECOM” S.R.L. pe factura fiscală FA2597858 din 24.12.2013).

De menţionat, că în decembrie 2013 de la S.A. „Floare-Carpet”, în baza contractului nr.102 din 22.11.2013  au fost achiziţionate 487,39 m.p. de covoare în valoare totală de 217,5 mii lei, iar pentru control au fost prezentate numai 261,39 m.p. în sumă de 128,6 mii lei, care pînă la sfîrşitul inspectării sunt păstrate la depozitul din str.Octavian Goga, nefiind utilizate după destinaţie.

Neregulilele cît încălcările stabilite denotă insuficienţa procedurilor de management financiar şi control intern din partea conducerii în domeniul gestionării patrimoniului public, evidenţei primare şi altor domenii, ce afectează negativ gestionarea patrimoniului public în mod economic, efectiv şi eficace, conform prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

 vox.publika.md
blogpostt

Dacă ți-a plăcut acest articol, urmărește BLOGPOST.MD pe TWITTER!

 
 
 
 
 
 
 
Etichete: , ,
 
 
Nume: *
Adresa de email: *
nu se publica
Sit web
Comentariul*
 

 
 
 
De acelasi autor
 
 
25.06.2014

Referendumul lui Filat, o încercare mascată de a băga Moldova în NATO

 

Mulţi s-au grăbit să cadă în capcana liderului PLDM, după ce acesta a anunţat că vrea ca în noiembrie să ‎fie organizat un referendum privind includerea în Constituţie a scopului Moldovei de a adera la UE. L-au criticat în toate felurile pentru că vine iar cu iniţiative prosteşti de PR. Mai mult, Dodon şi-a bătut... (1 Referendumul lui Filat, o încercare mascată de a băga Moldova în NATO )

24.06.2014

‎Filat și Recean fac curățenie în presă

 

Poliția politică a lui Recean și Filat se arată foarte preocupata de mine și de alți colegi. Am primit mai multe “avertismente” zilele acestea, dar unii au încercat să-mi transmită că dacă mă liniștesc și nu mai scriu nimic de Fiat, Recean și PLDM-ul lor corupt, voi fi lăsat în pace. Eu vreau să le... (0 ‎Filat și Recean fac curățenie în presă )

23.06.2014

Toţi jurnaliştii în puşcărie până în 2020! Proiectul electoral al PLDM

 

Cel care încearcă să asocieze toate meritele pentru parcursul european al Republicii Moldova cu propriul nume, adică Vlad Filat, demonstrează pe zi ce trece exact contrariul. Or, anume el este cel care calcă în picioare, fără pic de remuşcare pe obrazu-i gros ca scoarţa stejarului secular de pe sigla partidului, tot ceea ce înseamnă valori... (4 Toţi jurnaliştii în puşcărie până în 2020! Proiectul electoral al PLDM )

 
 
Vezi toata lista de bloggeri
 
 
 
Ultimele
Comentarii

Foarte tare sfaturile de beauty! Multumim !

Great article! That kind of information is shared on the internet. Come and consult with my website. Thank you

I really thank the website owner for sharing this impressive article here. Watch movies for free

天津市民晒"低碳账本" 排碳"大户"燃气和私家车昨天是首个“全国低碳日”,在天津经济技术开发区,不少家庭都有一本低碳账本,平板模温机,&

 
 
Vrei ca textul tau sa fie publicat aici?
Scrie-ne la info@blogspot.md

Vom publica acele articole care oferă perspective noi asupra temelor dezbătute în spațiu public și demonstrează o buna cunoaștere a subiectului abordat.

Inscrie-te acum sau Solicită blog